Ana Sayfa Portal Gelişmiş Arama Üye Listesi Takvim Yardım Belgeleri
Tarih: 15.08.2020, Saat: 13:13 Hoşgeldin, Ziyaretçi: (Giriş YapÜye Ol)
Hızlı Arama:
Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ali İmran Suresi Edip Yuksel
16.10.2012, 20:29
Yorum: #1
Ali İmran Suresi Edip Yuksel
3. İMRAN AİLESİ (AL-İ İMRAN) SÛRESİ



Rahman ve Rahim Allah`ın İsmiyle

1- A.L.M. *[1]


[1] * 3:1 Kuran`ın matematiksel mucizesinin bir parçası olan bu harfler hakkında detaylı bilgi için 2:1 ayetinin dipnotuna bakınız.


2- ALLAH: O`ndan başka tanrı yoktur; Diridir, Gözetendir.

3- Sana bu kitabı, kendisinden öncekileri onaylayıcı olarak gerçekle indirdi. Tevrat`ı ve İncil`i de indirdi,

4- Bundan önce insanlara yol gösterici olarak... Yasalar kitabını indirdi. ALLAH`ın ayetlerini inkar edenlere çetin bir azap vardır. ALLAH Üstündür, Öc Alandır.

5- Yerde ve gökte hiçbir şey ALLAH`a gizli kalmaz.

6- Rahimlerde size dilediği şekilde biçim veren O`dur. O`ndan başka tanrı yoktur; Üstündür, Bilgedir.

Çok Anlamlı Ayetler:

Bilgi ve Dürüstlük Düzeyini Sınayan Noktalar

7- O ki sana bu kitabı indirdi. Onun bazı ayetleri kesin anlamlıdır (muhkem), ki bunlar kitabın özüdür. Diğerleri de benzer anlamlıdır (müteşabih). Kalplerinde hastalık bulunanlar, insanları şaşırtmak ve farklı anlam vermek için benzer anlamlı olanlarının ardına düşerler. Onların gerçek anlamını ise kimse bilmez, ancak istisnadır ALLAH ve derin bilgiye sahip olanlar "Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır," derler. Akıl ve anlayış sahiplerinden başkası öğüt almaz.*[2]


[2] * 3:7 Müteşabih, "birbirine benzer" demektir (bak 2:118; 2:70; 4:157; 6:99; 6:141; 2:25). Müteşabih (mecazi veya benzer anlamlı) ayetlerden sözeden bu ayetin kendisinin de müteşabih olması ilginçtir. Müteşabihlere örnek olarak 2:106; 16:44; 17:46; 23:14; 41:44; 56:79 ayetlerine bakınız. Bu konudaki bir tartişmayı çevirinin sonundaki Notlar bölümünde bulabilirsiniz. Bak 39:23.


8- "Rabbimiz, bizi doğruya ulaştırdıktan sonra kalplerimizin eğrilmesine izin verme. Üzerimize rahmetini yağdır; kuşkusuz sen Bağışta Bulunansın."

9- "Rabbimiz, gerçekleşmesi kuşku gütürmeyen günde insanları toplayacak olan sensin." ALLAH sözünden dönmez.

İnkarcılar: Sonunda Kaybederler

10- İnkarcıların ne paraları ne de çocukları ALLAH`a karşı hiç bir yarar sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdır.

11- Firavun`un halkı veya onlardan öncekilerin durumu gibi... Ayetlerimizi (vahiy ve mucizelerimizi)*18[3] yalanladılar ve ALLAH da onları suçüstü yakaladı. ALLAH`ın cezalandırması şiddetlidir.


[3] * 3:11 Kuran`da "ayet" kelimesi sadece "mucize, delil, ders" anlamına gelirken, çoğulu olan "ayat (ayetler)" ise buna ek olarak "Tanrısal kitapların cümleleri" için kullanılır. Bu yüzden, Kuran`da geçen "ayetler" kelimesi, çoğu yerde bütün bu anlamları kapsayarak anlama zenginlik katmaktadır. Bu gerçeği her keresinde parantezle vurgulamadık. Bak 2:106.


12- İnkarcılara şunu söyle: "Yenilecek ve cehenneme sürüleceksiniz." Ne kötü bir konuttur.

İnananlar: Sonunda Kazanırlar

13- Karşılaşan iki orduda sizin için bir ders var. Ordulardan birisi ALLAH yolunda savaşırken diğeri de inkarcı idi. Onları (inananları), gözleriyle kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı. ALLAH dilediğini zaferle destekler. Bunda görüş sahipleri için bir ibret vardır.

14- Kadınları, çocukları, yığınlarla altın ve gümüşü, eğitilmiş atları, davarları ve ekinleri sevmek gibi zevkler insanlara alımlı görünür. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek en güzel yer ALLAH katındadır.

15- De ki: "Bundan daha iyisini size haber vereyim mi? Erdemliler için Rab`lerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuz kalacakları cennetler (bahçeler), tertemiz eşler ve ALLAH`ın onayını kazanmaktan dolayı mutluluk vardır." ALLAH kulları görür.

16- Onlar ki: "Rabbimiz, biz inandık, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru," derler.

17- Onlar, sabredenlerdir, doğru sözlülerdir, gönülden teslim olanlardır, insanlara yardım edenler ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.

İslam`ın Temel İlkesi

18- ALLAH, kendisinden başka tanrı olmadığına şehadet eder; melekler ve adaleti gözeten ilim sahipleri de... O`ndan başka tanrı yoktur. Üstündür, Bilgedir.*[4]


[4] * 3:18 İslam`ın ilk şartı olarak bilinen "Şehadet", Allah`tan başka tanrı olmadığının itiraf edilmesidir. Kuran`da otuz kez geçen "la ilahe illa Allah" ifadesi hiçbir yerde bir başka isimle birlikte geçmez. Bu şehadetle yetinmeyip Allah`ın Tekliğini ilan ederken, Allah`i tekbaşına yeterli görmemek ve isminin yanında herhangi bir ismi anmayı gerekli görmek şirk hastalığının bir belirtisidir. Muhammed peygamberden seneler sonra, tüm ilahi dinlerin değişmez ortak sloganı olan şehadete Muhammed`in ismini ilave edenler bu davranışlarıyla Kuran`ın bir çok ilkesini çiğnemişlerdir. Camilerde Tanrı`nın isminin yanına, Muhammed ismine ek olarak EbuBekir, Ömer, Osman, Hali, Hasan ve Hüseyin gibi diğer putlaştırılmış isimler eklenmiştir. Şiiler ise farklı bir put kulleksiyonuna sahip olup camilerini onların isimleriyle süslerler. Muhammed`in isminin geçtiği dört ayet var; bu ayetleri camiye asmak yanlış mı diye itiraz edenler olabilir. Mescitlerin duvarlarina cennetteki hurilerden söz eden tüm ayetleri güzel hatlarla yazıp asmanın, yahut ta sadece cehennem ile ilgili ayetleri seçmenin bir zararı mı var? Sadece İsa veya Musa ile ilgili ayetleri seçmeye ne demeli? Münafıklarla ilgili ayetler niye olmasın? Mescitlerin duvarina tüm Kuran asılırsa bir sorun olmaz. Ama Kuran`dan bazı ayetler özellikle seçilince işte orada niyet önemli oluyor. Kuran`dan bazı ayetler seçilecekse, sadece Allah`tan sözeden ayetler asılabilir. Örneğin 39:44-45 veya 39:11-12 ayetleri.... Ayrıca, mescitlerin duvarına ayet asılacak diye bir kural da yok? Bak 2:285; 3:64; 39:45; 53:23; 72:18.


Tek Gerçek Din: Tanrı`ya Teslimiyet

19- ALLAH tarafından onaylanan biricik din, Teslim Olmak (islam) dır.*[5] Kitap verilmiş olanlar, kendilerine bilgi geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. ALLAH`ın ayetlerini inkar edenler için ALLAH hesabı çabuk görür.


[5]* 3:19 İslam dini bir özel isim olmayıp, insanlık tarihi boyunca Allah`a teslim olanların sahip olduğu paradigmadır. İslam dini evrenseldir (3:83), tek geçerli dindir (3:85), ırkları birleştiricidir (49:13), ulusları barıştırıcıdır (2:62; 2:135-136), herkese adaleti vadeder (5:8), kişisel deneyimin ötesinde objektif delil gerektirir (3:86; 2:111; 21:24; 74:30), korunmuş ve matematiksel olarak kodlanmış bir kitaba sahiptir (15:9; 2:23), barış ve realiteyi savunur (60:8-9), aracılar ve ruhbanlar tanımaz (2:48, 9:31, 34), servet dağılımını teşvik eder (59:7), üretimsiz ekonomiye tolerans göstermez (5:90; 3:130), toplumsal işlerin yürütülmesinde danışmayı gerekli görür (42:38), kişiye büyük değer verir (5:32), kadına değer verir (3:195; 4:124; 16:97), doğa ve çevre ile harmony içinde olmamızı ister (30:41); ögrenmede metot olarak akıl ve deneyi kullanır (17:36).... Kısacası, islam, evren`deki fiziksel yasalara ve onların dayattığı sosyal kurallara uygun bir yaşam sürmek ve evrenin yaratıcısına gönülden teslim olmaktır.


20- Seninle tartışırlarsa, "Ben ve beni izleyenler kendimizi ALLAH`a teslim ettik," de. Kitap verilenlere ve kitap verilmeyenlere (ümmilere),*[6] "Teslim oldunuz mu," de. Teslim olurlarsa, doğruyu bulurlar. Yüz çevirirlerse, görevin sadece duyurmaktır. ALLAH kulları görür.


[6] * 3:20 "Ümmi" kelimesinin anlamı tahrif edilerek Muhammed peygamberin okuma yazma bilmediği yalanı uydurulmuştur. Bak 2:78; 7:157-158.


21- ALLAH`ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve halkın arasında adaleti savunanları öldürenlere acıklı bir azabı müjdele.

22- Onlar, dünya ve ahirette yaptıkları boşa çıkanlardır. Onlara yardım eden de olmayacak.

23- Kitaptan kendilerine bir pay verilmiş olanlara baksana, aralarında hükmetmeleri için ALLAH`ın kitabına çağrılıyorlar da onlardan bir grup yüz çevirip geri dönüyor.

24- Çünkü onlar, "Cehennem sayılı bir kaç günün dışında bize dokunmayacak," dediler. Uydurdukları şeyler onları dinlerinde böylece yanıltmıştır.*[7]


[7] * 3:24 Uydurma hadisleri Kuran`a ortak koşanlar ilginçtir ki Yahudilerin bu iddiasını aynen tekrarlamışlardır. Bak 2:80-82.


25- Herkese kazandığının karşılığı haksızlık yapılmadan ödeneceği, gerçekleşmesinde kuşku olmayan o gün için onları topladığımızda halleri nice olacak?

Mutlak Yönetici

26- De ki: "Yöneticilerin Yöneticisi olan Tanrım, yönetimi dilediğine verir, dilediğini de yönetimden indirirsin. Dilediğini yükseltir, dilediğini de alçaltırsın. Tüm iyilikler senin elinde.*[8] Sen her şeye gücü yetensin!"


[8]* Bak 57:22-23.


27- "Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın."

Arkadaşlarınızı Dikkatle Seçin

28- İnananlar, inananları bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim bunu yaparsa ALLAH ile bir ilgisi kalmaz. Ancak onlardan korkmanız hali başka... ALLAH kendisi hakkında sizi uyarıyor. Dönüş ALLAH`adır.

29- De ki, "İçinizdeki düşüncelerinizi ister gizleyin, ister açıklayın, ALLAH bilir." Göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. ALLAH`ın gücü herşeye yeter.

30- Gün gelecek, her kişi yaptığı her iyiliği önünde hazır bulacaktır. İşlediği her kötülük ile kendisi arasında uzun bir mesafe olmasını isteyecek. ALLAH kendisi hakkında sizi uyarıyor. ALLAH kullara şefkatlidir.

31- De ki, " ALLAH`ı seviyorsanız beni izleyin ki ALLAH da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir."

32- "ALLAH`a ve elçiye itaat edin," de. Yüz çevirirlerse, elbette ALLAH inkarcıları sevmez.*[9]


[9] * 3:32 Elçiye itaat, sadece Allah`a kul olmak ve yalnız Kuran`ı izlemekle olur. 6:112-116; 9:1.


İmran Ailesi ve Meryem`in Doğumu

33- ALLAH Adem`i, Nuh`u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini halkların arasından (elçi olarak) seçti.

34- Birbirlerinin soyundan olarak... ALLAH İşitir, Bilir.

35- İmran`ın karısı demişti ki: "Rabbim, karnımdaki (bebeği) tamamiyle sana adadım, adağımı kabul buyur. Sen İşitensin, Bilensin."

36- Onu doğurunca, "Rabbim, onu kız doğurdum," dedi -ALLAH onun ne doğuracağını biliyordu- "Erkek kız gibi değil. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu, kovulmuş şeytandan koruman için sana yalvarırım."

37- Rabbi, adağını güzel bir şekilde kabul etti ve onu Zekeriya`nın himayesinde güzel bir çiçek gibi yetiştirdi. Zekeriya, tapınakta onun yanına her girişinde yanında yiyecekler bulurdu. "Meryem, bunlar sana nereden geliyor," diye sorduğunda, "Bu, ALLAH katındandır. ALLAH dilediğini hesapsız rızık verir," derdi.

Yahya`nın Doğumu

38- Zekeriyya oracıkta Rabbine dua etti: "Rabbim," dedi, "katından bana tertemiz bir soy ver, Sen duaları işitensin."

39- Tapınakta durmuş namaz kılıyorken melekler ona, "ALLAH seni, ALLAH`ın Sözünü doğrulayacak, onurlu, iffetli ve erdemli bir peygamber olan Yahya ile müjdeliyor," diye seslendiler.

40- "Rabbim, ben yaşlı ve karım kısırken nasıl olur da bir oğlum olur," deyince, o, "Evet; ama ALLAH dilediğini yapar," dedi.

41- "Rabbim, bana bir alamet ver," dedi. "Alametin, üç gün işaretle anlaşmanın dışında halk ile konuşmamandır. Rabbini çokça an, akşam sabah onu düşün."*[10]


[10] * 3:41 İnancın konusunda halka itibar etme; onlar senin için ne diyecekler diye endişelenme.


İsa

42- Melekler şöyle demişti: "Meryem, ALLAH seni seçip arındırdı; seni tüm kadınların üzerine seçti.

43- "Meryem, Rabbine teslim ol, secdeye kapan, eğilenlerle birlikte eğil."

44- Bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem`e hangisi kefil olacak diye zar atarlarken sen onların yanında değildin; çekiştikleri zaman da sen onların yanında değildin.

45- Melekler demişti ki: "Meryem, ALLAH seni kendisinden bir Söz ile müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih`dir.*[11] Dünyada da ahirette de önderlerdendir ve (Tanrı`ya) yakın olanlardandır.


[11] * 3: 45,47 Isa Mesih, Allah`ın `ol` sözüyle babasız doğduğu için Allah`ın Sözü olarak adlandırılmıştır. Kuran, İsa`yı putlaştıranları uyarmak için İsa`yı çoğunlukla "Meryem oğlu İsa" diye anar.


46- "Beşikteyken de büyüyünce de insanlarla konuşacak ve iyilerden olacak."

47- (Meryem), "Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken nasıl olur da çocuğum olur," deyince, (Melek) şöyle cevap verdi: "ALLAH dilediğini böyle yaratır. Herhangi bir şeyin olmasını dilediği an ona `Ol` der ve o şey oluverir.

48- "Ona kitabı, bilgeliği, Tevrat`ı ve İncil`i öğretecek.

49- "İsrailoğullarına gönderilen bir elçi olarak (diyecek ki): `Ben size, Rabbinizden bir kanıt ile geldim. Size balçıktan kuş heykeli yapıp ona üflerim ve ALLAH`ın izniyle bir kuş oluverir. ALLAH`ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüyü diriltirim. Ne yediğinizi ve evlerinizde neler biriktirdiğinizi size bildirebilirim. İnanacaksanız bu kanıtlar sizin için yeterlidir.

50- " `Benden önceki Tevrat`ı doğrulamak ve size haram edilen bazı şeyleri helal etmek için gönderildim. Size Rabbinizden bir kanıt getirdim. ALLAH`ı dinleyin ve beni izleyin.

51- " ` ALLAH benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz;*19[12] O`na kulluk edin. Budur doğru yol.`"


[12] * 3:51 İsa, Yeni Ahit boyunca bunu tekrarlar. Bak, Yuhanna 20:17; Matta 7:21, Markos 12:29-33.


İsa`nın Müslüman Öğrencileri

52- İsa onlardan inkarcı bir tavır sezince, "ALLAH yolunda kim bana yardımcı olacak," dedi. Öğrencileri, "Biz ALLAH`ın yardımcılarıyız; ALLAH`a inandık. Müslüman oluşumuza tanık ol," diye karşılık verdiler.

53- "Rabbimiz, indirdiğine inandık ve elçiye uyduk, bizi tanıklar listesine yaz!"

İsa`nın Ölümü*

54- Tuzak kurdular, ALLAH da tuzak kurdu. ALLAH tuzak kuranların en iyisidir.

55- ALLAH İsa`ya şöyle demişti: "Senin dünyadaki hayatına son vereceğim ve kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtaracağım ve sana uyanları Diriliş Gününe kadar inkar edenlerin üzerinde tutacağım. Sonra, dönüşünüz banadır ve anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda ben hüküm vereceğim."*[13]


[13] * 3:54-55 İsa`nın nefsi/bilinci vucuduna bir daha dönmemek üzere göğe çekildi, yeryüzündeki yaşamına son verildi. Düşmanları ise onun bilinci ayrılmış ama biyolojik olarak yaşayan bedenini astılar.


56- "Kafirleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir şekilde cezalandıracağım; yardımcıları da olmayacak."

57- İnanıp erdemli bir hayat sürenlere gelince, ödüllerini tam olarak ödeyecek. ALLAH zalimleri sevmez.

58- Sana bu okuduklarımız, ayetlerden ve hikmetli mesajdandır.

59- ALLAH`a göre İsa`nın örneği, Adem`in örneği gibidir;*20[14] topraktan biçimlendirdikten sonra ona "Ol," dedi ve o da oldu.


[14] * 3:59 İsa ile Adem arasındaki benzerlik, matematiksel olarak da desteklenmiştir. Her iki isim Kuran boyunca 25`şer defa olmak üzere eşit sayıda tekrarlanır.


60- Bu, Rabbinden gelen gerçektir; kuşkulananlardan olma.

61- Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışırsa, de ki: "Gelin, çocuklarımızı, çocuklarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı çağırarak bizlerle sizler bir araya gelelim ve sonra ALLAH`ın lanetinin yalancıların üzerine olması için lanetleşelim.

62- İşte, söylentilerin gerçeği bu. ALLAH`tan başka hiç bir tanrı yoktur ve elbette ALLAH Güçlüdür, Bilgedir.

63- Yüz çevirirlerse, elbette ALLAH bozguncuları bilir.

Birleştirici Ortak İlkeye Çağrı*[15]


[15] * 3:64 Bu ilkeyi benimseyen herkes müslümandır. Dinadamları tek merkezli dinleri çok merkezli rakip dinler haline çevirmişlerdir. Astronomide "Kopernik Devrimi" dediğimiz devrimin bir benzeri tüm dünya dinleri için gereklidir. Buda, İsa, Muhammed vs. merkezli dinler yerine Tanrı merkezli bir din...


64- De ki, "Kitaplılar! Bizimle sizin aranızda aynı olan bir ilkeye geliniz: ALLAH`tan başkasına kulluk etmeyelim ve O`na hiçbir şeyi ortak koşmayalım, birimiz diğerini ALLAH`tan sonra rabler edinmesin." Kabul etmezlerse, "Şahit olun, biz müslümanlarız!," deyin.

İbrahim

65- Ey kitap halkı, neden İbrahim hakkında tartışıp duruyorsunuz? Oysa İncil de Tevrat da ondan sonra indirildi. Aklınızı kullanmaz mısınız?

66- Bilgi sahibi olduğunuz konularda tartışıp duruyorsunuz! Peki hakkında hiç bir bilgiye sahip olamadığınız bir konuda nasıl tartışabiliyorsunuz? Siz bilmeyebilirsiniz; ama ALLAH bilir.

67- İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan; tektanrıcı bir müslümandı. Hiç bir zaman ortak koşanlardan olmadı.

68- İnsanların İbrahim`e en yakın olanları, onu izleyenler, bu peygamber ve inananlardır. ALLAH inananların egemeni ve dostudur.

69- Kitap halkından bir grup sizi saptırmak ister. Onlar sadece kendilerini saptırıyor. Farkında bile değiller.

70- Kitap halkı! Tanık olduğunuz halde neden ALLAH`ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

71- Kitap halkı! Neden doğru ile yanlışı birbirine karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

72- Kitap halkından bir grup dedi ki: "İnananlara indirilmiş olana gündüzün başında inanın ve sonunda inkar edin. Böylece belki dinlerinden dönerler."

73- "Sizin dininize uyandan başkasına uymayın." Sen de onlara, "Hidayet ALLAH`ın hidayetidir," de. "Size verilenin benzerininin bir başkasına verildiğine de inanmayın; yoksa Rabbiniz hakkında sizinle tartışma hakkı kazanırlar," derlerse, "Lütuf ALLAH`ın elindedir, dilediğine verir," de. ALLAH Cömerttir, Bilendir.

74- Rahmetini dilediğine özgü kılar. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir.

Herkese Karşı Dürüst Ol

75- Kitap halkından öylesi var ki kendisine yığınla emanet bıraksan sana aynen öder. Fakat onlardan öylesi de var ki kendisine bir Dinar emanet etsen, başına dikilip durmadıkça geri ödemez. "Ümmilere karşı bizim bir sorumluluğumuz yok"*21[16] dedikleri için böyle davranıyorlar ve bile bile yalanlarını ALLAH`a yakıştırıyorlar.


[16] * 3:75 Din adamları, Kuran`ın Tanrı sözü olduğunu kanıtlamak için Kuran`daki "ümmi" kelimesinin anlamını kaydırarak Muhammed`in okur yazar olmadığını iddia ederler. Bu ayette olduğu gibi, Yahudiler ve Hıristiyanlar, Arap halkını, kitapları olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayırıyorlardı. Yoksa, geçmiş din adamlarının iddia ettiği gibi, Yahudiler ve Hıristiyanlar, dinsel mücadelelerinde halkı okur-yazarlar ve okur-yazar olmayanlar diye iki gruba ayırmıyorlardı. Bak 2:78; 3:20; 7:157-158.


76- Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir yaşam sürerse, bilsin ki ALLAH erdemlileri sever.

77- ALLAH`a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir fiyata değişenlerin ahirette bir payları yoktur. ALLAH onlarla konuşmaz, Diriliş Gününde onlara bakmaz ve onları arındırmaz. Onlar için acıklı bir azap var.

Tanrı`nın Kitabına "Ayet" Eklemek İsteyenler

78- Onların bazısı, kitapta olmayanı kitaptan sanasınız diye dillerini bükerek kitabı taklit eder ve ALLAH katından olmadığı halde, "Bu ALLAH katındandır," derler. Bile bile, ALLAH adına yalan söylerler.

79- ALLAH`ın kendisine kitap, bilgelik ve peygamberlik verdiği hiç bir insan, "ALLAH`tan sonra bana da kulluk ediniz," diye halkı kendisine çağırmaz. Aksine, "Öğrenip öğrettiğiniz kitap gereğince kendisini Rabbine adayan kullar olun," der.

80- Ve size, melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra, size hiç inkarı emreder mi?*[17]


[17] * 3:80 Muhammed`e "Allah`ın oğlu" diyemeyenler, yakıştırdıkları sıfatlarla onu putlaştırıp müşrik oldular. Örneğin, kelimei şehadette Allah`ın isminin yanına onun ismini koydular, namazda onun ismini zikrettiler, ezana onun ismini eklediler, peygamberlerin en üstünü olarak nitelediler, şefaat hikayeleriyle, ahirette kendilerini Allah`tan kurtaracak biri olarak kabul ettiler, doğumundan ölümüne kadar hiç bir günah işlemediğini ileri sürdüler, ona yakıştırılan yalanları dinlerinin ikinci kaynağı olarak izlediler, kainatın onun için yaratıldığını iddia ettiler. Allah`ın bir çok ismini ona da verdiler. Kuran`a göre şirkin ta kendisi olan bu inanç ve davranışı sergileyenler müşrik olduklarını kabul etmezler (6:23).


Misakın Elçisi*[18]


[18] * 3:81 Bak 33:7 ve 33:40; Kitab-ı Mukaddes: Malaki 3:1-21, Luka 17:22-36 ve Matta 24:27.


81- ALLAH peygamberlerden (nebilerden) şöyle misak almıştı: "Size kitap ve hikmet vereceğim. Daha sonra, beraberinizdekileri doğrulayan bir elçi (resul) geldiğinde ona inanacak ve onu destekleyeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi ve bu sözleşmeyi yerine getireceğinize söz verdiniz mi," demişti. Onlar "Kabul ettik," deyince, "Öyleyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahid olanlardanım," demişti.

82- Bundan sonra kim dönerse yoldan çıkmıştır.

83- ALLAH`ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde ne varsa ister istemez O`na teslim olmuştur ve hepsi O`na döndürülecektir.

Peygamberler Arasında Ayırım Yapmayınız

84- De ki: "ALLAH`a, bize indirilene, İbrahim`e, İsmail`e, İshak`a, Yakub`a ve torunlara indirilene; Musa`ya, İsa`ya ve peygamberlere Rab`leri tarafından verilene inandık. Onların hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz O`na teslim olanlarız."

Sadece Bir Tek Din: Tanrı`ya Teslim Olmak

85- Kim islamdan (Tanrı`ya teslim olmaktan) başka bir din ararsa kendisinden kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır.

86- İman ettikten, elçinin doğru olduğuna tanık olduktan ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkar eden bir toplumu, ALLAH nasıl olur da doğruya iletir? ALLAH zalim toplumu hidayete ulaştırmaz.

87- Onlar, ALLAH`ın, meleklerin ve insanların toplu lanetini hakketmişlerdir.

88- Orada sürekli kalıcıdırlar; azapları hafifletilmez ve kendilerine bakılmaz.

89- Ancak, bundan sonra yönelip durumlarını düzeltenler başka. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Tevbenin Geçersiz Olduğu Durum

90- İmanlarından sonra inkar edip de inkarlarında ileri gidenlerin tevbeleri kabul edilmez; onlar artık tümüyle sapmış demektir.

91- İnkar edip inkarcı olarak ölenler, dünya dolusu altını fidye olarak verseler dahi kendilerinden kabul edilmeyecektir. Onlar acıklı bir azabı hakkettiler ve hiç bir yardımcıları da olmayacak.

İyilik Yapmanın Kriteri

92- Sevdiğiniz şeylerden ekonomik yardım olarak vermedikçe erdemli bir kişi olamazsınız. Her neyi verirseniz ALLAH mutlaka onu bilir.

Yasal Maddeleri Yasaklamayın

93- Tevrat indirilmeden önce İsrail kendisine haram kılıncaya kadar İsrailoğullarına tüm yiyecekler helal idi. "Doğru sözlülerseniz Tevrat`ı getirip okuyun," de.

94- Artık kim yalanları ALLAH`a yakıştırırsa, işte zalimler onlardır.

95- De ki: "ALLAH doğruyu söyler; İbrahim`in tektanrıcı dinine uyun. O puta tapanlardan olmadı."

Halkevi

96- Halk için kurulan en önemli ev, tüm halklara bir hidayet kaynağı olan Bekke`deki kutlu evdir.*22[19]


[19] * 3:96 Mekke, 48:24 ayetinde "Mekke" olarak yazılmasına rağmen burada "Bekke" şeklinde yazılması ilginçtir. Surenin başındaki harflerin 19 kodlu matematiksel sistemdeki rolü düşünülürse, "M" harfi yerine "B" harfinin kullanılmasının A.L.M. harfleriyle başlayan bu surede "M" harfinin sayımıyla ilişkisi anlaşılır. Ayrıca, Tevrat, Zebur 84:5 ayeti Mekke`yi Bekke Vadisi olarak anar.


97- Orada apaçık işaretler var: İbrahim`in (putperestliğe karşı) duruş yeridir. Oraya giren güvenlik içinde olmalı. Halktan yolculuğa gücü yetenler o Ev`i (Kabeyi) ALLAH için haccetmekle yükümlüdür. Kim inkar ederse bilsin ki ALLAH kimseye muhtaç değildir.

98- De ki, "Kitap halkı, ALLAH yaptıklarınıza tanıkken neden ALLAH`ın ayetlerini tanımıyorsunuz?"

99- De ki, "Kitap halkı, doğruya tanık olduğunuz halde neden ALLAH`ın yolunu değiştirmeye yeltenerek inananları saptırıyorsunuz? ALLAH yaptıklarınızdan habersiz değildir."

100. İnananlar! Kitap halkından bir kısmına uyarsanız iman etmenizden sonra sizi inkarcılığa döndürürler.

101. ALLAH`ın ayetleri size okunduğu ve O`nun elçisi aranızda olduğu halde nasıl olur da inkar edersiniz? Kim ALLAH`a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir.

102. İnananlar! ALLAH`ı gereğince dinleyin ve müslümanlar (Tanrı`ya teslim olanlar) olarak ölmeye bakın.

İnananlar Birliktirler

103. ALLAH`ın ipine topluca sımsıkı sarılın; ayrılığa düşmeyin. ALLAH`ın size olan nimetini anımsayın. Siz birbirinize düşmanlar idiniz de kalplerinizi birleştirdi ve O`nun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi ondan kurtardı. Yola gelesiniz diye ALLAH ayetlerini böyle açıklıyor.

104. İçinizde, iyiliğe çağıran, sağduyuyu öğütleyen ve kötülükten sakındıran bir topluluk olsun. Bunlar başaranlardır.

Mezhep ve Tarikatlara Bölünmeyin

105. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılık ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayınız. Onlar için büyük bir azap var. *[20]


[20] * 3:105 Falan imamı veya filanca şeyhi taklid ederek mezheplere ayrılanlar müslüman olamazlar. Bak 6:159.


106. O gün bazı yüzler aklanır, bazı yüzlerse kararır. Yüzleri kararanlara: "İman ettikten sonra inkar mı ettiniz? İnkarınızdan dolayı azabı tadın."

107. Yüzleri aklananlar ise ALLAH`ın rahmeti içindedir. Orada sürekli kalırlar.

108. Bunlar, sana dosdoğru olarak okuduğumuz ALLAH`ın ayetleridir. ALLAH hiç kimseye zulmetmek istemez.

109. Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH`ındır ve tüm işler ALLAH tarafından kontrol edilir.

En İyi Topluluk

110. Siz, halk için çıkarılmış en iyi topluluksunuz. İyiliği öğütler, kötülükten sakındırır ve ALLAH`a inanırsınız. Kitap halkı inansaydı kendileri için iyi olurdu. İçlerinde inananlar olmakla birlikte çoğunluğu yoldan çıkmıştır.

Gazaba Uğrayanlar

111. Size hakaretten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa dönüp kaçarlar; kazanamazlar.

112. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar -ALLAH`ın ipine, ya da insanların ipine (sözleşmesine) sığınanlar hariç- horlandılar. ALLAH`ın gazabını hakkettiler ve yoksulluğa mahkum edildiler. Zira onlar, ALLAH`ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Tüm bunlar, karşı gelmeleri ve sınırı aşmalarının bir sonucu idi.

Erdemli Yahudiler ve Nasariler

113. Ancak hepsi bir değil. Kitap halkından bir grup var ki geceleri ALLAH`ın ayetlerini okuyup secde ederler.

114. ALLAH`a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği öğütler kötülükten sakındırır ve iyi işlere koşuşurlar. İşte onlar iyilerdendir.

115. Yaptıkları hiç bir iyilik karşılıksız kalmıyacaktır. ALLAH erdemlileri çok iyi bilir.

116. İnkar edenlerin ne paraları ne de çocukları ALLAH`a karşı kendilerine hiç bir yarar sağlamıyacaktır. Onlar ateşin halkıdır ve orada sürekli kalıcıdırlar.

117. Bu dünya hayatındaki harcamaları, kendi kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinine vurup mahfeden dondurucu bir rüzgar gibidir. ALLAH onlara zulmetmedi; fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

İkiyüzlülerle Arkadaş Olmayın

118. İnananlar, size kötülük etmekten geri durmayan, sizin sıkıntıya düşmenizi isteyen kimseleri sırdaş edinmeyin. Ağızlarından kin ve nefret taşmaktadır. Göğüslerinde gizledikleri ise daha büyük. Size ayetleri açıkladık; düşünürseniz,

119. İşte sizler, onlar sizi sevmediği halde onları sevenlersiniz! Üstelik siz bütün kitaplara/kitabın tümüne inanırsınız. Sizinle karşılaştıkları zaman "İnandık," derler, yalnız kaldıklarında ise size olan öfkelerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki: "Öfkenizden canınız çıksın." Kuşkusuz ALLAH göğüslerin özünü Bilendir.

120. Size bir iyilik dokunsa onlara üzüntü verir, başınıza bir kötülük gelse ona sevinirler. Zorluklara karşı direnir ve erdemli davranırsanız entrikaları size hiç bir zarar vermez. ALLAH tüm yaptıklarını kontrol eder.

Bedir Savaşı

121. Hani sen, sabah erkenden ailenden ayrılarak inananları savaşta tutacakları noktalara yerleştiriyordun. Elbette ALLAH İşitir, Bilir.

122. Sizden iki grup nerede ise bozguna uğradı. Oysa ALLAH onların Sahibiydi. İnananlar ALLAH`a güvensin.

123. Nitekim siz zayıf durumda iken, Bedir`de, ALLAH size yardım edip zafere ulaştırdı. Teşekkürünüzü belirtmek için ALLAH`ı dinlemelisiniz.

Görülmeyen Ordular

124. İnananlara şunları diyordun: "İndirilmiş üç bin melek ile Rabbinizin sizi desteklemesi size yetmez mi?"

125. Evet, güçlüklere karşı direnir ve erdemli davranırsanız size şu anda ani bir baskın yapsalar, Rabbiniz sizi eğitilmiş beş bin melek ile destekler.

126. ALLAH bunu, kalbinizi yatıştıracak bir müjde olsun diye anlatıyor. Zafer, yalnızca Güçlü ve Bilge olan ALLAH katındandır.

127. Böylece inkarcıların bir kısmını imha eder veya onları etkisiz hale getirip bozguna uğratır.

128. Tevbelerini kabul etmesi veya işledikleri zulümden dolayı onları azaplandırması seni ilgilendirmez.

129. Göklerde ve yerde bulunan her şey ALLAH`ındır. Affedilmeyi hakkedeni affeder, cezayı hakkedeni cezalandırır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Tefecilik Yasaklanmıştır*

130. İnananlar, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Başarılı olmak için ALLAH`ı dinleyin.*[21]


[21] * 3:130 Banka yatırımları ve bu yatırımların geliri, yüksek faiz uygulanmadığı sürece ekonomide olumlu bir yere sahiptir. Ancak burada yasaklanan tefeciliğin serbest piyasa koşullarında çalışan banka faiziyle bir ilgisi yoktur. Lütfen 2:275-281 ayetlerine bakınız.


131. İnkarcılar için hazırlanmış olan ateşten sakının.

132. Merhamet edilmeniz için ALLAH`a ve elçiye uyun.

Erdemlilerin Nitelikleri

133. Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, eni göklerle yeri kapsayan ve erdemliler için hazırlanmış olan cennete doğru koşun.

134. O erdemliler ki bollukta ve darlıkta yardım için para harcarlar, öfkelerini kontrol ederler, insanların kusurlarını görmemezlikten gelirler. ALLAH iyilik yapanları sever.

135. Onlar ki bir günah işledikleri, yahut kendilerine zulmettikleri zaman ALLAH`ı anımsar ve günahları için bağışlanma dilerler -Zaten ALLAH`tan başka kim günahları bağışlayabilir ki?- ve onlar bile bile günah işlemeye devam etmez.

136. Onlara, Rab`lerinden bağışlanma ve altından ırmaklar akan cennetlerle karşılık verilir; orada sürekli kalırlar. Çalışanların ödülü ne güzeldir.

Erdemliler için Zafer

137. Sizden önce de yasalar uygulanmıştı. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayıcıların sonunun ne olduğunu görün.

138. Bu, insanlara bir bildiri, erdemlilere de bir yol gösterici ve öğüttür.

İnanıyorsanız Üstünsünüz

139. Gevşemeyin, üzülmeyin; inanıyorsanız üstün sizsiniz!

140. Size bir sıkıntı dokunduysa, düşman topluluğa da benzeri bir sıkıntı dokunmuştur. Böyle günleri, halkın arasında döndürüp duruyoruz ki ALLAH gerçek inananları ayırsın ve sizden bazılarını şahitler edinsin. ALLAH zalimleri sevmez.

141. ALLAH böylece inananları sağlamlaştırır ve kafirlerin gururunu kırar.

Sözlerimizdeki İçtenliğimiz Sınanır

142. ALLAH aranızdaki çalışanları ortaya çıkarmadan, sabredenleri ayırmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?

143. Siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. Fakat şimdi onu gördüğünüz halde bekliyorsunuz.

Muhammed:

Elçilerden Bir Elçi ve Ölümlü Bir Kul

144. Muhammed sadece bir elçidir ve ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Ölür yahut öldürülürse geriye mi döneceksiniz. Dönekler ALLAH`a hiç bir zarar veremez. ALLAH şükredenleri ödüllendirecektir.

145. ALLAH`ın izni olmadan hiç kimse ölemez. Ölümün belirlenmiş bir süresi var. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz, kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz.

Gevşemediler, Yılmadılar, Boyun Eğmediler

146. Nice peygamberler var ki kendilerini Rab`lerine adamış birçok kişi onlarla birlikte savaştı. ALLAH yolunda başlarına gelenden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. ALLAH direnenleri sever.

147. Sözleri yalnızca şuydu: "Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlam tut ve inkarcı topluluğa karşı bize zafer ver."

148. ALLAH da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret nimetinin en güzelini verdi. ALLAH güzel davrananları sever.

149. Ey inananlar, inkar edenlere uyarsanız sizi gerisin geriye döndürürler ve kaybedenlerden olursunuz.

150. Hayır, mevlanız (sahibiniz ve dostunuz) ALLAH`tır. O, yardım edenlerin en iyisidir.*[22]


[22]* 3:150 Bak 2:286.


151. Güçsüz ve yetkisiz kişileri ALLAH`a ortak koştukları için inkarcıların kalplerine korku salacağız. Yerleri ateştir. Zalimlerin durağı ne kötü!

Uhud Savaşı

152. ALLAH size verdiği sözde durdu ve nitekim izniyle onları darmadağın ettiniz. Ama, sevdiğiniz (zaferi) size gösterdikten sonra duraksadınız, savaş hakkında birbirinizle çekiştiniz ve emirleri dinlemediniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti... Sonra, sınamak için sizi onlardan çevirdi ve her şeye rağmen sizi affetti. ALLAH`ın inananlara nimeti boldur.

153. Elçi arkanızdan çağırmasına rağmen siz hiç kimseye dönüp bakmaksızın tepeyi tırmanıyordunuz. Yitirdiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye size keder üstüne keder verdi. ALLAH yaptıklarınızdan Haberdardır.

154. Sonra o üzüntünün ardından, içinizden bir grubu sakinleştiren güven dolu bir uykuyu üzerinize indirdi. Bir kısmınız bencilce kendi derdine düşmüş, cahiliye döneminde olduğu gibi ALLAH hakkında yanlış düşünceler üretiyor ve, "Bu işte bir yetkimiz var mı," diyordu. "Tüm yetki ALLAH`ındır," de. Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlardı. "Bizim bir yetkimiz olsaydı burada öldürülmezdik," diyorlar. De ki, "Evlerinizde dahi olsaydınız, aranızda ölmesi kararlaştırılanlar devrilecekleri yere doğru sürüneceklerdi." ALLAH böylece göğüslerinizdekini dener ve kalplerinizdekini arıtır. ALLAH en gizli düşünceleri bilir.

155. İki ordunun çarpıştığı gün geriye dönenlerinizi yaptıkları bazı işlerden dolayı şeytan kaydırmak istemişti. Ancak ALLAH onları affetti. ALLAH gerçekten çok Bağışlayıcı, çok Şefkatlidir.

156. İnananlar! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri için, "Bizimle kalsalardı ne ölür ne de öldürülürlerdi," diyen inkarcılar gibi olmayın. ALLAH bu tip düşünceyi kalplerinde bir üzüntü kaynağı yapar. Yaşatan da öldüren de ALLAH`tır. ALLAH yaptıklarınızı Görüyor.

157. ALLAH yolunda ölür yahut öldürülürseniz, ALLAH`ın bağışlaması ve rahmetine kavuşmuş olursunuz ki bu onların tüm topladıklardından daha iyidir.

158. Ölürseniz de öldürülürseniz de ALLAH`ın huzuruna çıkarılacaksınız.

Elçinin Güzel Ahlakı:

Sevgi, Saygı ve Tanrı`ya Güven

159. ALLAH`ın sana bir bağışı olarak onlara yumuşak davrandın. Kaba ve katı yürekli olsaydın çevrenden dağılır giderlerdi.*[23] Onları affet, bağışlanmalarını dile ve yapılacak işler hakkında onlara danış. Karar verince de ALLAH`a güven; ALLAH güvenenleri sever.


[23] * 3:159 Muhammed`in örnek huyları Kuran`da çeşitli yerlerde bize bildirilir. Örneğin burada onun katı kalpli, çatık kaşlı olmadığını öğreniyoruz. Ne var ki hadis kitaplarında çok kötü örneklere tanık olmaktayız. Örneğin, Buhari`de yer alan bir hadiste Muhammed`in Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden Medine`ye gelip müslüman olan bir gruba deve sidiği içmelerini öğütlediği ve daha sonra çobanı öldüren bu kişileri yakalatıp ellerini ve ayaklarını kestikten sonra gözlerini millerle oydurduğu, çölde güneşin altında ölüme terkettiği ve bu insanlara su vermek isteyen arkadaşlarını engellediği rivayet edilmektedir. Buhari adındaki kişi, Hicretten yaklaşık iki yüzyıl sonra derlediği iftira ve yalanlarıyla peygamberimizin en büyük düşmanlarından birisidir. 6:112-114 ayetlerine bakınız.


160. ALLAH sizi desteklerse hiç bir güç sizi yenemez. Sizi terk ederse, artık size kim yardım edebilir ki? İnananlar ALLAH`a güvensin.

Yasa Önünde Hiç Kimsenin Ayrıcalığı Yok

161. Bir peygamber ganimet mallarından hakkından fazlasını alamaz. Kim hakkından fazlasını alırsa diriliş günü o fazlalıkla gelir. Sonra herkese kazandığının karşılığı tam ödenir ve haksızlığa uğratılmazlar.

162. ALLAH`ın rızasını gözeten bir kimse ALLAH`ın öfkesine uğrayan gibi olur mu? Onun yeri cehennemdir; o ne kötü bir sonuçtur!

163. Onlar ALLAH katında derece derecedir. ALLAH yaptıkları herşeyi görmektedir.

164. ALLAH inananların içinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve bilgelik öğreten bir elçiyi göndermekle iyilikte bulundu. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler!

165. Uğradığınız zararın iki katını (düşmanınıza) verdiğiniz halde, "Bu da niçin," dediniz. De ki, "(O) musibet, kendi tarafınızdandır." ALLAH her şeye Kadirdir.

166. İki ordu çarpıştığı gün başınıza gelenler ALLAH`ın izniyle oldu. İnananlar böylece ayırdedilir.

167. İkiyüzlüler de böylece açığa çıkarılır. Kendilerine, "Gelin, ALLAH yolunda savaşın ya da katkıda bulunun," denildiğinde, onlar, "Savaştan anlasaydık size katılırdık," dediler. O an onlar imandan daha çok inkara yakın idiler. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar. Halbuki ALLAH onların gizlediğini çok iyi biliyor.

168. Onlar oturup, akrabaları için şunu söylediler: "Bize uysalardı öldürülmeyeceklerdi." De ki, "Ölümü kendinizden savın da doğru sözlü olduğunuzu kanıtlayın."

Ölüm: Bir Başka Boyuta Geçiş

169. ALLAH yolunda vurulanları ölü sanmayın; bilakis onlar Rableri katında nimetler içinde diridirler.*[24]


[24] * 3:169 Erdemlilerin ölümü, mutlu bir yolculuktan ibarettir. Onlar, dünyevi vücutlarını bırakıp doğrudan cennete giderler. Bak 2:154; 8:24; 16:32; 22:58; 44:56; 36:26-27.


170. ALLAH`ın onlara bolca verdiği nimetlerle neşe içindedirler. Kendilerine daha katılmamış yoldaşlarına bir korku ve üzüntü olmadığını müjdelemek isterler.*[25]


[25] * 3:170-71 Peygamberler, onları doğrulayanlar, şehitler ve erdemliler ebedi hayatta beraberdirler (4:69). Ayrıca bak: Zebur 37:29, Matta 22:32, Luka 10:25 ve Yuhanna 17:3.


171. ALLAH`ın bol nimetini ve ALLAH`ın inananların ödülünü yitirmeyeceği gerçeğini müjdelemek isterler.*

172. O inananlar ki, savaşta yara aldıktan sonra bile ALLAH`ın ve elçisinin çağrısına uydular. İyilik yapıp erdemli davrananları için büyük bir ödül var.

Korku: Şeytanın Silahı

173. Onlar ki insanlar kendilerine, "Halk size karşı birleşip harekete geçmis; korkun onlardan," dediklerinde, bu onların ancak imanını arttırır ve şöyle derler: "Bize ALLAH yeter; o ne güzel Koruyucudur."

174. Böylece, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan, ALLAH`tan bir nimet ve lütufla geri döndüler. . ALLAH`ın rızasını gözetmişlerdi. Büyük lütfun sahibi ALLAH`tır.

175. Şeytan ancak kendi dostlarına korku verir. Onlardan korkmayın, benden korkun; gerçekten inanmışsanız.

176. İnkarcılıkta yarışanlar seni üzmesin. Onlar ALLAH`a hiçbir zarar veremez. ALLAH ahirette onlara bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap var.

177. İmanı bırakıp küfrü satın alanlar ALLAH`a hiçbir zarar veremezler ve onlar için acıklı bir azap var.

178. İnkarcılar, vermiş bulunduğum sürenin kendileri için iyi olduğunu sanmasınlar. Günahlarının artması için kendilerine süre veriyoruz. Onlara alçaltıcı bir azap var.

179. ALLAH inananları şu içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değil. İyiyi kötüden ayıracaktır. ALLAH size geleceği bildirecek de değil. Fakat ALLAH elçilerinden dilediğini seçer. ALLAH`a ve elçilerine inanın. İnanıp erdemli davranırsanız size büyük bir ödül var.

180. ALLAH`ın lütfundan kendilerine bağışladığı nimetlerde cimrilik edenler onu kendileri için hayırlı sanmasın. Aksine, o kendileri için zararlıdır. Toplayıp biriktirdikleri, Diriliş Günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası ALLAH`ındır. ALLAH yaptıklarınızdan haberdardır.

181. "ALLAH fakir, biz ise zenginiz," diyenlerin sözünü ALLAH işitmekte. Söylediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini kaydedeceğiz ve "Yakıcı azabı tadın," diyeceğiz.

182. "Bu, kendi yaptıklarınızın bir sonucudur." Kuşkusuz ALLAH kullara karşı zalim değildir.

183. Onlar, "Ateşin yiyeceği bir kurban*[26] getirmedikçe hiçbir elçiye inanmamamız konusunda ALLAH bizden söz aldı," diyorlar. De ki, "Benden önce, apaçık delillerle birlikte bu dediğinizi de size getiren elçiler geldi. Sözünüzün eriyseniz niçin onları öldürdünüz?"


[26] * 3:183 Adem`in çocuklarına kadar dayanan geleneğe göre, kurban etine yıldırım çarpıp yakarsa kurban kabul edilmiştir. (5:27).


184. Seni yalanlarlarsa (şaşma), senden önce apaçık deliller, Zeburlar (Tanrı sevgisini dile getiren ilahiler) ve aydınlatıcı kitap getiren elçiler de yalanlanmıştı.

Gerçek Zafer

185. Herkes ölümü tadacaktır. Diriliş günü ödülleriniz size eksiksiz olarak verilir. Kim ateşten kurtarılıp cennete sokulursa, zafer kazanmış olur. Dünya hayatı ancak aldatıcı bir zevkten ibarettir.

Kaçınılmaz Test*[27]


[27] * 3:186 Yaşadığı testlerde içtenliğini ve tek Tanrı`ya olan bağlılığını kanıtlayan gerçek inananlar gerek bu dünyada ve gerekse ahiret hayatında mutlu bir yaşama kavuşur. Bak 10:62; 24:55 ve 29:2,3.


186. Paralarınızla, canlarınızla sınanacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve ortak koşanlardan çok hakaretler işiteceksiniz. Direnir ve erdemli bir hayat sürerseniz büyük iş yapmış olursunuz.

Gerçekleri Gizlemeyin

187. ALLAH kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemiyeceksiniz," diye söz almıştı. Fakat onlar, onu arkalarına atıp az bir fiyata sattılar. Ne kötü bir alış veriş!

188. Sanma ki verdikleriyle gururlanan ve yapmadıkları şeylerden ötürü övülmeyi sevenler, evet sanma ki onlar azaptan kurtulacak. Onlara acıklı bir azap var.

189. Göklerin ve yerin egemenliği ALLAH`ındır. ALLAH herşeye Kadirdir.

Evrenin Yaratılışı ve

Dünyanın Dönüşü Üzerinde Düşünüp Tanrı`yı An

190. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbirini izlemesinde akıl sahipleri için ayetler var.*[28]


[28] * 3:190 Kuran-ı Kerim`in bu özel anlatım biçimi ilgi çekicidir. "Güneşin doğuşu ve batışı" yerine neden sürekli olarak "gece ile gündüzün birbirini izlemesi" deyimi kullanılmaktadır? Bak 27:88.


191. Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken ALLAH`ı anarlar.*[29] Göklerin ve yerin yapısı ve yaratılışı hakkında düşünürler: "Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından koru.


[29] * 3:191 Gerçek inananlar, Allah`ı sıkça anar ve O`nun ismini tek başına anmaktan mutluluk duyar. Kendileri ve çevrelerindeki her şey ve her olay onlara Tanrı`yı hatırlatır. Bak 13:28; 23:84-89; 33:42; 39:45.


192. "Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan elbette onu rezil etmişsindir. Zalimlere yardım eden olmaz.

"Davetçiyi İşittik ve İnandık"

193. "Rabbimiz, biz, `Rabbinize inanın` diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve inandık. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve iyi kişiler olarak canımızı al.

194. "Rabbimiz, elçilerin yoluyla bize söz verdiğin şeyi ver, diriliş gününde bizi rezil etme. Sen sözünden hiç caymazsın."

Tanrı Cevap Veriyor

195. Rab`leri onlara cevap verdi: "Ben, sizden hiçbir çalışanın yaptığını ödülsüz bırakmam, ister erkek olsun, ister kadın olsun; hepiniz eşitsiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkence ve hakarete uğrayanlar, vuruşanlar, öldürülenler... Onların kötülüklerini örteceğim ve onları içlerinde ırmaklar akan bahçelere yerleştireceğim. ALLAH`tan bir karşılık olarak... En güzel karşılık ALLAH`ın yanındadır.

196. İnkarcıların ülkelerdeki egemenliği seni aldatmasın.

197. Bu kısa süreli bir yararlanmadır, sonra cehennemi boylayacaklar; ne kötü bir durak!

198. Rab`lerini dinleyenler için içlerinde ırmaklar akan cennetler var. ALLAH tarafından bir konut olarak orada ebedi kalacaklar. İyiler için ALLAH`ın yanında bulunanlar daha hayırlıdır.

Erdemli Yahudiler ve Hıristiyanlar

199. Kitaplıların öyleleri var ki ALLAH`a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. ALLAH`a karşı derin saygıya sahiptirler. ALLAH`ın ayetlerini satmazlar. Onların ödülleri Rab`lerinin yanındadır. ALLAH hesabı çabuk görendir.

Yardımlaşın, Bireysel ve Toplu Olarak Direnin

200. İnananlar! Başarmak için, güçlüklere karşı tek tek direnin, topluca direnin, birlik olun ve ALLAH`ı dinleyin.*[30]



[30] * 3:200 Bu ayette geçen "Rabitu" (birlik olun) kelimesinin anlamını kaydıran tarikat şeyhleri, uydurdukları "Rabıta" ibadetiyle kendilerini putlaştırmışlardır. Müritlerini, şeyhlerini düşünmeye ve hatta zikir anında yüzlerini hayal etmeye özendiren ve bunu Tanrısal bir emir olarak empoze edenler Allah tarafından "en kötü" kişiler olarak tanımlanır (6:21-24; 7:37; 10:17-18 ve 9:31)
kullanıcının tüm mesajlarını bul
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  nato genel sekreterinin görev süresi kaç yıldır? admin 0 830 11.09.2015 04:27
Son Yorum: admin
  Fatir Suresi 36 alimallah 0 1,286 26.10.2013 22:26
Son Yorum: alimallah
  Ahzap Suresi 4 alimallah 0 747 19.10.2013 22:12
Son Yorum: alimallah
  Ahzap Suresi 2 alimallah 0 716 19.10.2013 22:11
Son Yorum: alimallah
  Ahzap Suresi 3 alimallah 0 694 19.10.2013 22:11
Son Yorum: alimallah

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi


Sitemizde bulunan materyallerin 'Allah' (C.C), rızası için çoğaltılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
Ayrıca sitede bulunan konularda, yorum yapan şahısların, yapmış oldukları yorumlar sadece şahsi bir yorum olduğu bilinmelidir.