Ana Sayfa Portal Gelişmiş Arama Üye Listesi Takvim Yardım Belgeleri
Tarih: 12.08.2020, Saat: 20:37 Hoşgeldin, Ziyaretçi: (Giriş YapÜye Ol)
Hızlı Arama:
Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hud Suresi Edip Yuksel
17.10.2012, 08:49
Yorum: #1
Hud Suresi Edip Yuksel
11. HUD (HUD) SÛRESİRahman ve Rahim Allah`ın İsmiyle

1- A.L.R. (Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.*[1]

Kuran: Uyarıcı ve Müjdeci


[1] * 11:1 Kuran`ın ayetlerde ve aralarındaki ilişkilerde verilen detaylar o kadar çok ki, sürekli olarak yenilerini keşfediyoruz. Örneğin, 46:15; 31:14; 22:5; 23:14; 16:58-59 ve 17:31 ayetleri doğadaki ayetler ışığında incelediğinde kürtaj gibi bir konuya aydınlık getiriyor. Hırsızların "ellerinin kesilmesini" öğütleyen ayet (5:38), "kesmek" kelimesinin kullanıldığı diğer ayetlerin ışığında değerlendirildiğinde esnek bir ceza hukuku ile karşılaşılır. Dinadamları tarafından hep "kadınları dövün" biçiminde anlaşılan ayet Kuran`ın kendi açıklamasıyla incelendiği vakit farklı bir tablo çıkarıyor. "Gizlenen" adlı suredeki 74:30 ayetinin işaret ettiği matematiksel ve linguistik detaylar kitaplar dolduracak boyutta....


2- Ki ALLAH`tan başkasına tapmayasınız. Kuşkusuz ben, O`ndan size bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.

3- Rabbinizin bağışlamasını dileyip O`na tevbe etmelisiniz. O zaman, sizi belli bir süreye kadar güzelce geçindirir ve lütfu hakkeden herkese lütfundan verir. Dönerseniz, sizin için büyük günün azabından korkarım.

4- Dönüşünüz ALLAH`adır. O her şeye Gücü Yetendir.

5- Onlar, göğüslerindekini bilinç altına itip O`ndan gizlemek isterler. İyi bilin ki elbiselerini büründükleri zaman dahi onların gizlediklerini ve açıkladıklarını bilir. O, gizli düşünceleri bilendir.

Her Şey Büyük Bir Plana Göredir

6- Yeryüzündeki hiç bir yaratık yoktur ki rızkı ALLAH tarafından garanti edilmesin. Onların konaklarını ve uğrak yerlerini bilir. Tüm bunlar apaçık bir kitaptadır.*[2]


[2] * 11:6 Cehalet, savaş, tembellik, tekelcilik, bencillik, doğayı hor kullanma, savurganlık, kayırmacılık, yağmacılık, diktatörlük ve haksızlığa göz yumma gibi şeytani davranışların bir sonucudur açlık ve kıtlık. Tanrı`nın emirlerini uygulayan toplumlar aç kalmazlar. Ayrıca bak 17:31.


7- O, hanginizin daha iyi iş yaptığını test etmek için gökleri ve yeri altı günde yaratandır.*44[3] Egemenliği suyun üzerinde idi.**[4] Buna rağmen, kafirlere, "Siz ölümden sonra diriltileceksiniz," desen, kafirler, "Bu, ancak açık bir büyüdür (kandırıcı bir sözdür)," diyeceklerdir.


[3] * 11:7 Altı gün ifadesi, karşılaştırma imkanı sağlayan bir birimdir. Örneğin, tüm galaksiler sisteminin iki günde yaratılmasına karşın yerkürenin dört günde yaratıldığını öğreniyoruz (41:10-12). Kuran`da zaman mutlak değil, görelidir (32:5 ve 70:4).

[4] ** 11:7 Yeryüzü önceleri suyla kaplıydı; karalar daha sonra belirdi.


8- Onlardan azabı belli bir süre için ertelesek, "Onu tutan nedir," derler. Doğrusu, onlara geldiği gün, kendilerinden geri çevrilemez ve alay ettikleri şey kendilerini kuşatacaktır.

9- İnsana kendimizden bir rahmet tattırsak ve sonra ondan çekip alsak, umutsuzlaşır, nankörleşir.

10- Kendisine dokunan zararlardan sonra ona nimetler tattırsak, "Kötülükler benden gitti," der. Bu kez sevinçlidir, kibirlidir.

11- Sabredenler ve erdemli işler yapanlar için ise bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

12- "Ona bir hazine, yahut onunla birlikte bir melek inmeli değil miydi," dedikleri için belki göğsün daralacak ve sana vahyedilenin bir kısmını terkedeceksin. Sen yalnız bir uyarıcısın; ALLAH her şeyi kontrol edendir.

Kuran: Taklidi İmkansız

13- "Onu (Kuran`ı) o uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Haydi ona benzer, uydurulmuş on sure getirin. ALLAH`tan başka tüm dostlarınızı da çağırın, doğru sözlülerseniz!"*[5]


[5] * 11:13 Kuran`ın matematiksel sistemi taklid edilemez.


14- Size cevap veremedilerse bilesiniz ki o ALLAH`ın bilgisiyle indirilmiştir ve O`ndan başka tanrı yoktur. Artık müslüman olacak mısınız?

15- Kim dünya hayatını ve lüksünü ararsa, yaptıklarının karşılığını orada tam öderiz ve onlar orada hiç bir eksikliğe uğratılmazlar.

16- Bunlar için ahirette, yalnız ateş vardır. Yaptıklarının hepsi orada boş çıkmıştır. Bütün yaptıkları geçersizdir.

Musa`nın Kitabında da 19 Kodu

17- Daha önce Musa`nın kitabı bir önder ve rahmet iken, şimdi Rab`lerinden gelen bir tanığın ilettiği kesin bir kanıta* sahip olanlar varya işte onlar ona inanırlar. Hangi grup onu inkar ederse yeri ateştir. Ondan hiç bir kuşkun olmasın. O, Rabbinden gelen bir gerçektir. Ne var ki halkın çoğunluğu inanmaz.*[6]


[6] * 11:17 "Kesin kanıt" anlamına gelen "Beyyine" kelimesi Kuran boyunca 19 kez geçer. Musa`nın kitabı da aynen Kuran gibi 19 kodu üzerine kurulu matematiksel bir yapıya sahipti (Bak: 46:10). Bu konudaki deliller için "Üzerinde 19 Var" adlı kitabımıza bakabilirsiniz.


Tanrı Adına Din Uyduran Papazlar, Rahipler, Mollalar

18- Uydurmaları ALLAH`a yakıştırandan daha zalim kim olabilir? Onlar Rab`lerinin huzuruna çıkarılır ve tanıklar: "İşte Rab`leri hakkında yalan uyduranlar bunlardır," diyecekler. ALLAH`ın laneti zalimleredir.

19- Onlar ki ALLAH`ın yolundan alıkoyarlar ve onu çarpıtmak isterler. Onlar ahireti de inkar ederler.

20- Onlar, yeryüzünde kaçamazlar ve ALLAH`tan başka dost ve sahipleri yoktur. Onlar için azap katlanır. Çünkü onlar işitemediler, göremediler.

21- Onlar, kişiliklerini yitirenlerdir. Uydurdukları şeyler bile kendilerini terkedip kaybolmuştur.

22- Hiç kuşku yok ki, ahirette en çok kaybedenler onlardır.

İnananlar

23- İnanıp erdemli davrananlar ve Rab`lerine gönülden boyun eğenler ise cennet halkıdır. Onlar orada ebedi kalıcıdır.

24- Her iki grubun örneği, kör ve sağır olan biri ile gören ve işiten biri gibidir. Durumları bir midir? Öğüt almaz mısınız?

Nuh ve Aristokrat İnkarcılar

25- Nuh`u halkına gönderdik: "Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım,"

26- "ALLAH`tan başkasına kulluk etmeyin. Acı bir günün azabına uğramanızdan korkarım."

27- Halkından inkar eden ileri gelenler, "Seni sadece bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz ve aramızdaki sığ görüşlü ayak takımının dışında kimsenin seni izlemediğini görüyoruz. Sizin bizden herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Tersine, biz sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz," dediler.

28- Dedi ki: "Ey halkım, ya ben Rabbimden gelen kesin bir kanıta sahip isem ve bana bir rahmet vermiş de bunlar gözünüze görünmüyorsa? Siz onu istemezken sizi ona biz mi zorlayacağız?"

29- "Ey halkım, buna karşılık sizden herhangi bir para istemiyorum. Ücretim ancak ALLAH`tan gelir. İnananları da kovamam; onlar, Rab`leriyle karşılacaklar. Fakat, sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum."

30- "Ey halkım, onları kovarsam ALLAH`a karşı kim bana yardım edecek? Düşünmez misiniz?"

Tüm Güç Tanrı`ya Aittir

31- "ALLAH`ın hazinelerinin yanımda olduğunu söylemiyorum, gizliyi bilmiyorum, melek olduğumu da ileri sürmüyorum. Gözlerinizin horladığı kimselere ALLAH`ın bir iyilik bağışlamıyacağını da söylemiyorum. Onların gizli düşüncelerini ALLAH daha iyi bilir. Aksi taktirde zalimlerden olurum."

32- Dediler ki: "Ey Nuh, sen bizimle tartıştın ve bizimle tartışmayı uzattın. Doğru sözlü isen haydi bizi tehdit ettiğin şeyi getir bakalım."

33- Dedi ki: "Onu, dilerse, sizin başınıza ancak ALLAH getirebilir. Siz engel olamazsınız."

34- "ALLAH azmanızı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de size o öğüdümün bir yararı olmayacaktır. O` dur Rabbiniz ve siz O`na döndürüleceksiniz."

35- "Bunu (bu aktarılan tarihsel tartışmayı) o uydurdu" mu diyorlar? (Ey Muhammed) De ki: "Onu ben uydurmuş isem, suçumdan ben sorumlu olacağım, ve sizin işlediğiniz suçlarla da benim bir ilişkim yok."

36- Nuh`a vahyedildi: "Şu ana kadar inanmış olanların dışında artık halkından hiç kimse inanmıyacaktır. Onların tavırları seni üzmesin."

37- "Gözetimimiz altında vahyimizle gemiyi yap. Zalimler için bana baş vurma; onlar suda boğulacaklardır."

Tufan

38- Gemiyi yapıyorken, halkının ileri gelenleri her yanından geçişte onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: "Bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay ediyoruz."

39- "Alçaltıcı azabın kime geleceğini ve kimin kalıcı azaba mahkum olacağını yakında bileceksiniz."

40- Nihayet emrimiz gelip de gök kaynayıp taşınca, kendisine dedik ki: "Her türden birer çifti, daha önce mahkum edilmiş olanlar hariç, çoluk çocuğunu ve inananları ona yükle." Kendisiyle birlikte inanmış olanlar zaten bir kaç kişiydi.*[7]


[7] * 11:40 ve 44 Nuh`un gemisi, birbirine bağlanmış kütüklerden ibaret basit bir gemiydi (54:13). Tufan ise, Nuh`un halkıyla, Ölü Deniz bölgesiyle sınırlı idi. Gemiye alınan hayvanlar ise Nuh`a ait çiftlik hayvanlarıydı. Hikayeci din adamları, gemiyi, tufanı ve hayvanların sayısını abartmışlardır.


41- Dedi ki: "Gemiye binin. Akması ve durması ALLAH`ın adıyladır. Rabbim çok Bağışlayandır, Rahimdir."

42- Gemi, onları tepeler gibi dalgaların arasından geçirirken, Nuh bir kenarda ayrı duran oğluna seslendi: "Yavrum,*[8] gel bizimle birlikte bin. Kafirlerle birlik olma."


[8] * 11:42 Nuh`un yaşı düşünülürse oğlunun çocuk olmadığı anlaşılır.


43- O ise, "Beni sudan koruması için bir tepeye sığınacağım," dedi. (Nuh): "Bugün ALLAH`ın yargısından koruyacak hiç bir şey yoktur; ancak O`nun acıdıkları hariç," dedi. Dalgalar ikisi arasından geçti; o, boğulanların arasındaydı.

44- Ve denildi ki: "Ey toprak suyunu yut, ey gök sen de tut." Su yatıştı, karar yerine getirildi, Cudi (Judea) üzerine oturdu ve "Zalimler uzak olsunlar!," dendi.

45- Nuh Rabbine seslendi: "Ey Rabbim, oğlum benim ailemdendir, Senin verdiğin söz ise elbette gerçektir ve Sen, yargıda bulunanların en iyisisin."

Şefaat Hikayesi

46- Dedi ki: "Ey Nuh, o senin ailenden olamaz. Bilmediğin bir konuda benden istekte bulunman erdemli bir tavır değildir. Cahillerden olmamanı sana öğütlerim."*45[9]


[9] * 11:46 Şefaat, halkı putperestliğe saptırmak için Şeytanın etkili bir oltasıdır. Halbuki, ne İbrahim babasına, ne Nuh oğluna, ne de Muhammed amcalarına yardım edemedi (2:48, 123, 254; 6:70, 94; 7:53; 9:80; 10:3; 39:44; 43:86; 74:48; 82:17-19).


47- Dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan bir konuda sana yalvardığım için sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana acımazsan kaybedenlerden olurum."

48- Dendi ki: "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olan uluslara bizden barış ve bereketlerle in. Ayrıca öyle uluslar var ki onları bir süre yaşatacağız ve sonra onlara bizden acı bir azap dokunacaktır."

49- Bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberleridir. Ne sen, ne de senin halkın bundan önce onları bilmezdi. Sabret. Sonuç, erdemlilerindir.

Hud ve Ad Halkı

50- Ad halkına da kardeşleri Hud`u... Dedi ki: "Ey halkım, ALLAH`a kulluk edin. O`ndan başka tanrınız yoktur. Siz ancak uyduruyorsunuz."

51- "Ey halkım, buna karşılık olarak sizden herhangi bir ücret te istemiyorum. Benim ücretim, beni ilk yaratandan başkasına düşmez. Aklınızı kullanmıyor musunuz?"

52- "Ey halkım, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O`na yönelin ki gökten üzerinize bol rahmet yağdırsın, gücünüze güç katsın. Suçlular olarak yüz çevirmeyin!"

53- Dediler ki: "Ey Hud, sen bize kesin bir kanıt ile gelmedin. Biz, sırf senin sözünle dinimizi bırakacak değiliz, sana inanacak değiliz."

54- "Senin tanrılarımızdan biri tarafından çarpıldığını söyleriz," dedi ki: "ALLAH`ı tanık tutuyorum, siz de tanık olun ki ben uzağım sizin ortak koştuğunuz "

55- "O`ndan başkalarından. Haydi, topunuz birleşip bana karşı plan hazırlayın. Hiç de beklemeyin."

56- "Ben, Rabbim ve Rabbiniz olan ALLAH`a güvendim. O`nun kontrol etmediği hiç bir yaratık yoktur. Rabbim dosdoğru yolun üzerindedir."

57- "Yüz çevirirseniz, artık ben, kendisiyle gönderildiğim mesajı size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir halk geçirecek ve siz O`na hiç bir zarar veremezsiniz. Benim Rabbim her şeyi Gözetip Kontrol Edendir."

58- Emrimiz gelince Hud`u ve beraberindeki inananları bizden bir rahmetle kurtardık. Onları dehşetli bir azaptan kurtardık.

59- İşte Ad (halkı) böyleydi. Rab`lerinin ayetlerini reddettiler, elçilerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emrini izlediler.

60- Bunun üzerine, hem dünya hayatında ve hem diriliş gününde bir lanete uğradılar. Kısacası, Ad halkı, Rab`lerine karşı çıktı. Hud`un halkı Ad yok olmuştur.

Salih, Semud Halkına

Tüm Elçilerin ve İnananların Ortak Mesajını İletiyor

61. Semud`a da kardeşleri Salih`i... Dedi ki: "Ey halkım, ALLAH`a kulluk edin, O`ndan başka tanrı yoktur. Sizi yerden çıkarıp yaratan, sizi oraya yerleştiren O`dur. Öyleyse O`ndan bağışlanma dileyin ve sonra O`na yönelin. Kuşkusuz Rabbim Yakındır, Yanıtlayandır."

62- Dediler ki: "Ey Salih, sen bundan önce, aramızda popüler bir umut kaynağıydın. Atalarımızın tapmış olduklarından sen şimdi bizi men mi ediyorsun? Biz, senin bizi çağırdığın şeylerden kuşku içindeyiz."

63- Dedi ki: "Ey halkım, ya ben Rabbimden kesin bir delile sahipsem ve kendisinden bana rahmet vermişse? O`na isyan edecek olursam beni ALLAH`tan kim kurtarabilir? Siz ancak benim kayıplarımı arttırabilirsiniz?"

64- "Ey halkım, ALLAH`ın bu devesi sizin için bir ayettir. ALLAH`ın toprağında bırakın otlansın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar."

65- Fakat, onu işkenceyle kestiler. "Yurdunuzda yaşamanız için üç gününüz var. Bu, yalan olmayan bir sözdür," dedi.

66- Emrimiz gelince, Salih`i ve beraberinde inanmış olanları bizden bir rahmet ile o günün rezilliğinden kurtardık. Rabbin, kuşkusuz Güçlü ve Üstündür.

67- Zalimleri korkunç bir ses yakaladı, yurtlarında çöküp kaldılar.

68- Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Doğrusu Semud (halkı) Rab`lerine karşı geldi; Semud yok olup gitti.

İbrahim ve Lut

69- Elçilerimiz İbrahim`e müjdeyi götürdüklerinde "Selam!" (Barış olsun) dediler. O da "Selam!," dedi ve hemen (onlara) kızartılmış bir buzağı sundu.

70- Ellerinin ona uzanmadığını görünce, durumlarını beğenmedi; içine bir korku düştü. "Korkma," dediler, "Biz Lut`un halkına gönderilmiş bulunuyoruz."

71- Ayakta duran karısı (bu habere sevinip) gülünce biz de ona İshak`ı ve İshak`ın ardından Yakub`u müjdeledik.

72- "Vay başıma gelenler," dedi, "Ben bir yaşlı kadın ve kocam da ihtiyar bir adam iken çocuk mu doğuracağım? Bu çok garip bir şey!"

73- "ALLAH`ın işine mi şaşıyorsun," dediler, "ALLAH`ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir ey ev halkı. O Övgüye En Layıktır, Yücelerin Yücesidir."

74- İbrahim`den korku gidip kendisine bu müjde verilince Lut halkı hakkında bizimle tartışmaya başladı.

75- Doğrusu, İbrahim çok yumuşak, çok duygulu ve sürekli (Tanrı`ya) yönelen biriydi.

76- "Bundan vazgeç İbrahim. Rabbinin emri gelmiş bulunuyor; onlar önlenemez bir azaba mahkum olmuşlardır."

Homoseksüel İlişkiler Kınanıyor

Azgınlar Yanardağ Patlamasıyla Cezalandırılıyor

77- Elçilerimiz Lut`a gelince, onlara kötü davranıldı. Bu durum (Lut`un) canını sıktı ve (kendi kendine), "Bu, zor bir gün olacak," dedi.

78- Halkı koşarak oraya geldiler; günah işlemeyi adet haline getirmişlerdi. "Ey halkım, işte kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. ALLAH`ı sayın, konuklarım önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu," dedi.

79- "Bilirsin ki senin kızlarına bizim bir ihtiyacımız yok. Sen bizim ne istediğimizi iyi bilirsin," dediler.*[10]


[10] * 11:79 Burada sözkonusu edilen homoseksüellerin, doğadışı davranışlarından alenen övünç duyduklarına ve hemcinslerini küstahça rahatsız ettiklerine dikkat ediniz.


80- (LutSmile "Keşke size gücüm yetseydi veya güçlü dostlara sahip olsaydım," dedi.

81- (Melekler) "Ey Lut," dediler, "Biz, Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana dokunamazlar. Aileni gecenin bir anında yürüyüşe çıkart, sizden hiç kimse geriye bakmasın; fakat senin karın istisna. Ötekilerin başına gelecek olanlar onun da başına gelecektir. Onların belirlenmiş zamanı sabahtır. Sabah yakın değil mi?"

82- Emrimiz gelince onun üstünü altına getirdik, üzerlerine sertleşmiş kat kat taş yağdırdık.

83- Zalimleri bulsun diye Rabbin tarafından belirlenmiş (taşlar)...

Şuayb: Halkını Ekonomik ve Sosyal Reforma Çağırıyor

84- Medyen`e de kardeşleri Şuayb`ı... Dedi ki: "Ey halkım, ALLAH`a kulluk edin, O`ndan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Sizi refah içinde görüyorum ve sizin için, kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum."

85- "Ey halkım, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam uygulayın. Halkın hakkını eksik vermeyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak kötülük işlemeyin."

86- "İnanıyorsanız, ALLAH`ın (helal) bıraktığı, sizin için daha iyidir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim."

87- Dediler ki: "Şuayb, atalarımızın tapmış olduklarını veya ticaretimizi dilediğimiz gibi çevirmekten vazgeçmemizi, senin namazın mı gerektiriyor?*[11] Sen aslında yumuşak huylusun, akıllısın."


[11] * 11:87 Gereği gibi gözetilen namaz, kötülükten alıkoyar (29:45).


88- "Halkım," dedi, "Bakın, ya ben Rabbimden kesin bir kanıta sahip isem ve bana kendisinden güzel bir nimet bağışlamışsa...? Sizi bazı şeylerden yasaklamam, size zıt gitmek istediğim için değildir. Ben ancak, gücüm yettiğince reform yapmak istiyorum. Başarım ancak ALLAH`tandır. O`na güvendim ve O`na yöneliyorum."

89- "Halkım, bana karşı çıkışınız, sakın sizi Nuh halkının, veya Hud halkının, yahut Salih halkının başına gelenler gibi bir felakete uğratmasın. Üstelik, Lut halkı sizden pek uzakta değil."

90- "Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O`na tevbe edin. Kuşkusuz Rabbim Rahimdir, Sevendir."

91- "Şuayb," dediler, "Senin söylediklerinin bir çoğunu anlamıyoruz. Üstelik biz, seni aramızda güçsüz görüyoruz. Kabilen olmasaydı seni taşlardık. Senin bize karşı herhangi bir üstünlüğün yoktur."

92- Dedi ki: "Ey halkım, kabilem size göre ALLAH`tan daha mı üstündür ki O`na sırt çevirdiniz? Rabbim, sizin tüm yaptıklarınızı Kuşatandır."

93- "Halkım, elinizden geleni yapın; ben de yapacağım. Alçaltıcı azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu ileride bileceksiniz. Umutla bekleyin, ben de sizinle birlikte umutla bekliyorum."

94- Emrimiz gelince Şuayb`ı ve kendisiyle beraber inanmış olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri korkunç gürültü yakaladı; yurtlarında çöküp kaldılar.

95- Sanki orada hiç yaşamamışlar gibi... Semud, nasıl yok edildiyse, Medyen de öylece yok edildi.

Musa

96- Musa`yı ayetlerimizle (mucize ve vahyimizle) ve kesin bir yetkiyle gönderdik

97- Firavun ve konseyine... Ancak onlar Firavun`un buyruğuna uydular. Firavunun buyruğu ise akıllıca değildi.

98- Diriliş gününde halkına öncülük edip onları ateşe sokacaktır. Girdikleri yer ne kötü bir mekandır!

99- Burada da, ahirette de peşlerine lanet takılmıştır. Aldıkları armağan ne kötü armağandır!

Alınacak Dersler

100. Sana bu aktardıklarımız, o kentlerin haberlerindendir. Onlardan kimi hala ayakta, kimi de biçilmiştir.

101. Biz onlara zulmetmedik, onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbin emri geldiği zaman, ALLAH`tan başka yalvardıkları tanrıları onları hiç bir şeyden kurtaramadı. Aslında, onların yalnızca ziyanlarını arttırdı.

102. İşte Rabbin, zulmetmekte olan kentleri yakaladığı zaman böyle yakalar. O`nun yakalaması acıdır, çetindir.

103. Ahiret azabından korkanlar için bunda bir ders vardır. Halkın toplandığı bir gündür o. Tanık olunan bir gündür o.

104. Onu ancak sayılı bir süre için erteliyoruz.

105. O gün geldiği zaman, hiç kimse O`nun izni olmadan konuşamaz. Onlardan kimi talihsiz, kimi de mutludur.

106. Talihsizler ateştedir. Onlar orada sızlayıp inlerler.

107. Gökler ve yer durduğu sürece orada kalıcıdırlar; ancak Rabbin dilerse başka. Rabbin, dilediğini Yapandır.

108. Mutluluğu hakkedenler ise, gökler ve yer kaldığı sürece cennette kalıcıdırlar.*[12] Rabbinin dilerse başka. Kesintisiz bir ödüldür bu.


[12] * 11:108 Dünyanın sonu geldiğinde yok edilen gökler ve yer, diriliş anında yeniden ve farklı olarak yaratılırlar (14:48).


İnsanlığın Büyük Trajedisi Ataları Körü Körüne Taklid Etmek

109. Şunların taptıklarından hiç bir kuşkun olmasın. Aynen daha önceki atalarının taptığı gibi tapıyorlar. Onların nasiplerini eksiksiz olarak kendilerine ödeyeceğiz.

110. Musa`ya kitabı verdik; ancak onda anlaşmazlığa düştüler. Rabbinin verilmiş bir sözü olmasaydı aralarında hüküm verilecekti. Onlar ondan kuşku içindedirler, kararsızdırlar.

111. Rabbin hepsinin yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. O, onların yaptıklarından Haberdardır.

112. Emredildiğin gibi dosdoğru ol, seninle beraber yönelmiş olanlarla birlikte... Aşma ve azgınlaşma. O, sizin yaptıklarınızı Görendir.

113. Zalimlere sakın sempati duymayın, onları desteklemeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin ALLAH`tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Üç Vakit Namazın İkisi

114. Gündüzün iki ucunda, gecenin yakın kısmında namazı gözet.*[13] İyilikler kötülükleri silip götürür. Bu, öğüt alacak olanlara bir öğüttür.


[13]* 11:114. Ayetin ilk bölümündeki "ve" harfini ekleme anlamında değil, açıklama anlamında kabul ettik. Kuran Arapçasına göre gece, güneşin batımından doğumuna kadar süren tüm zaman dilimidir (2:187). Akşam ve sabah namazlarının vakitleri, gündüzün iki ucunda gecenin gündüze yakın birer bölümüdür. "Ve" harfinin farklı anlamlarda kullanımının örnekleri için bak 2:53; 21:48; 13:26. Kuran namaz hakkında detaylı bilgi içermektedir. Elinizdeki çevirinin son bölümünde yer alan "Kuran`a Göre Nasıl Namaz Kılabiliriz" başlıklı Not ilgili ayetleri sergilemektedir.


115. Sabret, çünkü ALLAH, iyilik yapanların ödülünü savsamaz.

116. Sizden önceki nesillerin erdem sahibi olanları, yeryüzünde kötülüklere engel olmalı değil miydiler? Onlardan kurtardığımız az kişi hariç... Zalimler ise, kendilerine verilen refaha dalıp şımardılar; böylece suçlulara katıldılar.

117. Halkı erdemli davrandığı sürece, Rabbin kentleri yok edecek değildir.

Biz Neden Yaratıldık

118. Rabbin dileseydi halkı tek bir toplum yapardı. Fakat onlar sürekli olarak (gerçeği) tartışıp duracaklar.

119. Rabbinin acıdıkları hariç. Bunun içindir ki onları yarattı.*[14] Rabbinin sözü yerine gelmiştir: "Cehennemi cinler ve insanlarla, topluca dolduracağım."**[15]


[14] * 11:119 Büyük merhamet sahibi olan Tanrı, işlediğimiz ilk suçtan pişmanlık duyarak tekrar kendisine dönmemiz için bizi bu dünyada yaratarak bize bir şans tanımıştır.

[15] ** 11:119 Cehenneme girenler, dünya hayatındayken özgür iradeleriyle orayı seçenlerdir.


120. Günlünü pekiştirmek için elçilerin tarihlerinden sana yeterince aktarmaktayız. Bunda, senin için gerçek, ve inananlar için de bir aydınlatma ve uyarı gelmiştir.

121. İnanmıyanlara de ki: "Elinizden geleni yapın, biz de yapacağız."

122. "Sonra bekleyin, biz de beklemekteyiz."

123. Göklerin ve yerin gizlilikleri ALLAH`a aittir. Tüm işler sonunda ona döner. O`na kulluk edin ve O`na güvenin. Rabbin onların yaptığından habersiz değildir.
kullanıcının tüm mesajlarını bul
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  nato genel sekreterinin görev süresi kaç yıldır? admin 0 829 11.09.2015 04:27
Son Yorum: admin
  Fatir Suresi 36 alimallah 0 1,284 26.10.2013 22:26
Son Yorum: alimallah
  Ahzap Suresi 4 alimallah 0 746 19.10.2013 22:12
Son Yorum: alimallah
  Ahzap Suresi 2 alimallah 0 716 19.10.2013 22:11
Son Yorum: alimallah
  Ahzap Suresi 3 alimallah 0 692 19.10.2013 22:11
Son Yorum: alimallah

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi


Sitemizde bulunan materyallerin 'Allah' (C.C), rızası için çoğaltılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
Ayrıca sitede bulunan konularda, yorum yapan şahısların, yapmış oldukları yorumlar sadece şahsi bir yorum olduğu bilinmelidir.