Ana Sayfa Portal Gelişmiş Arama Üye Listesi Takvim Yardım Belgeleri
Tarih: 19.09.2020, Saat: 23:28 Hoşgeldin, Ziyaretçi: (Giriş YapÜye Ol)
Hızlı Arama:
Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuranda Dikkat Ceken Sayilar
26.10.2012, 01:02
Yorum: #1
Kuranda Dikkat Ceken Sayilar
Kuran`daki Dikkat Çekici Sayılar
Bu bölüm Ahmet Maraşlı`nın, Kuran`da Sırlı Diziliş, (Okul Yayınları, İstanbul, 2003) kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.

1-Hz. Musa ile 40 Gece için sözleşilmesi
2-Taştan 12 pınar fışkırması
3-Üçbin melekle yardım edilmesi
4-Beşbin melekle yardım edilmesi
5-12 güvenilir gözetleyici gönderilmesi
6-Hz. Musa İle 30 gece ve 10 gece için sözleşilmesi
7-12 Topluluk ve Taştan fışkıran 12 pınar
8-Allah katında ayların 12 olması
9-70 Defa bağışlanma dilenmesi
10-Yılların sayısının ve hesabını bilme
11-Benzer 10 sure getirememeleri
12-Hz.Yusuf`un rüyası ve 11 yıldız
13-İnsandaki Kromozom sayısı
14-Petekteki Açılar
15-Kehf Ehli ve Mağarada 309 yıl Kalmaları
16-Hz. Musa`nın 9 Mucizesi
17-Şehirdeki 9 lu Çete
18-99 Koyun Davası
19-Yedi Gök
20-On Geceye Yemin

Bu bölümde, içerisinde sayısal bir ifade geçen sureler üzerinde yapılan, çeşitli hesaplama sonuçları sunulmaktadır. İlgili surelerde farklı hesaplar sonucunda elde edilen aynı rakamlar, son derece dikkat çekici boyuttadır. Bu çalışmada surelerdeki hece ve harf adetleri, harf çeşitleri, ebced değerleri gibi çeşitli yönlerden hesaplamalar aktarılmakta ve ortaya çıkan sayılardaki şaşırtıcı benzerlik ortaya konmaktadır.
Kuran-ı Kerim anlam bakımından hikmet ve ilim üstünlüğünün yanı sıra, sayısal olarak da zengin ve olağanüstü düzenler içindedir. Nebe Suresi`nin 29. ayetinde Rabbimiz "... Biz, herşeyi yazıp saymışızdır" buyurmaktadır. Cin Suresi`nin 28. ayetinde ise "... (Allah) herşeyi sayı olarak da sayıp-tespit etmiştir" buyrulmaktadır. Kuran-ı Kerim`le ilgili elde edilen mucizevi sayısal düzenler, aynı zamanda Yüce Rabbimiz`in "sonsuz da olsa, herşeyin sayısını bilen" anlamına gelen "Muhsi" isminin bir tecellisidir.

Hz. Musa İle 40 Gece İçin Sözleşilmesi
Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz, onun arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiş ve (böylece) zalimler olmuştunuz. (Bakara Suresi, 51)
"40 gece" anlamına gelen "erbaine leyleten" ifadesinden itibaren, ayet sonuna kadar olan harf adedi 40.
Ayette "erbaine leyleten" (40 gece) ifadesine kadar olan noktalı harflerin ebced değeri 40. (En küçük ebced hesabıyla)
Bu konu, Kuran`da ilk olarak, Bakara Suresi`nin 40. ayetinde başlamaktadır.
Bu konunun başladığı 40. ayetin hece adedi 40.1

Ayrıca:
"Erbaine leyleten" (40 gece) konusu ile ilgili ayetler açık olarak, Bakara Suresi`nin 51. ayetinden başka, Araf Suresi 142. ayetinde geçmektedir. İşari olarak ise yine Araf Suresi`nin 143. ve 155. ayetlerinde zikredilmekedir.
a) Bu ayetler arasındaki sureler şunlardır: "Bakara Suresi", "Al-i İmran Suresi", " Nisa Suresi", "Maide Suresi", " Enam Suresi", "Araf Suresi".
Bu sure adlarındaki toplam hece adedi tam 40`tır.
(Su-re-tü`l-Ba-ka-ra-ti, Su-re-tü A-li İm-ra-ne, Su-re-tü`n-Ni-sa-i, Su-re-tü`l-Ma-i-de-ti, Su-re-tü`l-En`a-mi, Su-re-tü`l-A`ra-fi)
b) Surelerin isimleri olan "El-Bakara", "Al-i İmran", "En-Nisa", "El-Maide", "El-En`am", "El-A`raf", kelimelerindeki harf adedi de 40`tır.


Taştan 12 Pınar Fışkırması
(Yine) Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı, o zaman Biz ona: "Asanı taşa vur" demiştik de ondan on iki pınar fışkırmıştı, böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah`ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın. (Bakara Suresi, 60)
Ayette "oniki" anlamına gelen "isneta aşrate" ifadesine kadar olan kelime adedi 12.
"(Taştan) 12 pınar fışkırdı" anlamına gelen "infeceret minhu isneta aşerete aynen" ifadesindeki noktalı harf adedi 12.
"İnfeceret minhu isneta aşerete aynen" ifadesinde kullanılan harf çeşidi de 12`dir. 2


Üçbin Melekle Yardım Edilmesi
Sen mü`minlere: "Rabbinizin size meleklerden indirilmiş üçbin kişiyle yardım-iletmesi size yetmez mi?" diyordun. (Al-i İmran Suresi, 124)
"Meleklerden üçbin" anlamına gelen "selaseti alafin min elmelaiketi" ifadesinin ebced değeri üçbindir. (Büyük ebced hesabıyla)

Beşbin Melekle Yardım Edilmesi
Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanıverirlerse, Rabbiniz size meleklerden nişanlı beşbin kişiyle yardım ulaştıracaktır. (Al-i İmran Suresi, 125)
Ayette "melekler" anlamına gelen "el-melaiketi" ifadesinin ilk harfine kadar olan harflerin ebced değeri beşbindir. (Küçük ebced hesabıyla)


12 Güvenilir Gözetleyici Gönderilmesi
Andolsun, Allah İsrailoğulları`ndan kesin söz (misak) almıştı. Onlardan on iki güvenilir- gözetleyici göndermiştik. Ve Allah onlara: "Gerçekten Ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onları savunup-desteklerseniz ve Allah`a güzel bir borç verirseniz, şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır." (Maide Suresi, 12)
"12 güvenilir-gözetleyici" anlamına gelen "isney aşera nakiba" ifadesindeki harf adedi 12`dir.
Ayetin başından "isney aşera" (oniki) ifadesine kadar, surenin ismi olan Maide kelimesinde geçen harflerin tekrarlanışı: 12. 3
Ayet numarası 12.
Ayetin ilk ve son harflerinin ebced değeri 12`dir. (En küçük ebced hesabıyla)4

Hz. Musa İle 30 Gece ve 10 Gece İçin Sözleşilmesi
Musa ile otuz gece için sözleştik ve ona bir on daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre, kırk geceye tamamlandı. Musa, kardeşi Harun`a "Kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu tutma" dedi. (Araf Suresi, 142)
"30 gece" anlamına gelen "selasine leyleten" ifadesinden itibaren, ibare* sonuna kadar olan hece adedi 30.5
"Selasine leyleten" (30 gece) ifadesinden sonra ayet sonuna kadar, "selasine leyleten" ifadesine ait harf adedi 30.6
"Selasine" (30) kelimesinden itibaren, ibare* sonuna kadar olan hece adedi 30.7
Ayette "selasine" (30) kelimesinden sonra ayet sonuna kadar, surenin mukataa harfleri olan "elif, lam, mim, sad" harflerinin kullanım sayısı 30`dur.8
Ayette "aşr" (10) kelimesine gelinceye kadar olan noktalı harflerin harf adedi 10.
"Aşr" (10) kelimesinden sonra ibare* sonuna kadar olan noktasız harf adedi 10.
"Aşr" (10) kelimesi, Araf Suresi`nde sondan başa doğru 10. sayfada bulunmaktadır.
Ayette "aşr" (10) kelimesine gelinceye kadar, surenin mukattaa harfleri olan "elif, lam, mim, sad" harflerinin kullanım sayısı 10`dur.9
"Ve ona bir on daha ekledik" anlamına gelen "ve etmemnaha biaşrin" ifadesinde kullanılan harf çeşidi 10`dur.10


12 Topluluk ve Taştan Fışkıran 12 Pınar

Biz onları (İsrailoğulları`nı) ayrı ayrı oymaklar olarak on iki topluluk (ümmet) olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa`ya: "Asan`la taşa vur" diye vahyettik. Ondan on iki pınar sızıp-fışkırdı; böylece her bir insan- topluluğu su içeceği yeri öğrenmiş oldu. Üzerlerine bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvası ile bıldırcın indirdik. (Sonra da şöyle dedik "Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin." Onlar Bize zulmetmedi, ancak kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Araf Suresi, 160)
Ayette "isnetey aşrate" (oniki) ifadesine kadar, "isnetey aşrate" ifadesindeki harfler 12 defa geçmektedir.11
"İsnetey aşrate" (oniki) ifadesinden itibaren ibare* sonuna kadar kullanılan harf çeşidi 12.12
"İsneta aşrate" (oniki) ifadesinden itibaren ibare* sonuna kadar, "isneta aşrate"nin harfleri 12 defa geçmektedir.13
"İsnetey aşrate" (oniki) ile "isneta aşrate" (oniki) arasında, bu kelimelere ait harflerin bulunduğu kelime adedi 12.15
Bulunduğu ibarede, "isneta aşrate ayna" (oniki pınar) ifadesine kadar kullanılan harf çeşidi 12.16


Allah Katında Ayların Sayısının 12 Olması

Gerçek şu ki, Allah Katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah`ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir. (Tevbe Suresi, 36)
Ayette "isna aşera" (oniki) ifadesine gelinceye kadar olan hece adedi tam 12`dir.
"İsna aşera" (oniki) ifadesinden sonra ibare* sonuna kadar olan noktalı harf adedi de 12`dir.

70 Defa Bağışlanma Dileme
Sen, onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen de, Allah onları kesinlikle bağışlamaz. Bu, gerçekten onların Allah`a ve elçisine (karşı) nankörlük etmeleri dolayısıyladır. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 80)
"Seb`ine merraten" (yetmiş kere) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar olan harf adedi 70.17
"Seb`ine merraten" (yetmiş kere) ifadesinden itibaren ibare* sonuna kadar kullanılan harf çeşitlerinin ebced değeri 70`tir.18 (En küçük ebced hesabıyla).
Bu ayetteki noktasız harf adedi 70`tir.19


Yılların Sayısı ve Hesabı Bilme
Güneş`i bir aydınlık, Ay`ı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O`dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. (Yunus Suresi, 5)
Bir Hicri ay ise ancak 29 gün veya 30 gün çekebilir. (Bunun dışında da bir ihtimal yoktur.)
Kameri ay 29 veya 30 gündür. Ayette "yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O`dur" anlamına gelen "kadderahu menazile lita`lemu adede`ssinine velhisab" ifadesine gelinceye kadar olan harf adedi 29.
"Ay" anlamına gelen "El-Kamer"in ebced değeri 29`dur. (En küçük ebced hesabıyla)
Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik de Rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz, herşeyi yeterince açıkladık. (İsra Suresi, 12)
Bir Hicri yıl 354 ya da 355 gün çekmektedir. (Bunların dışında bir ihtimal yoktur.)
"Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için" anlamına gelen "lita`lemu adede`ssinine vel hisab" ifadesine gelinceye kadar olan harflerin ebced değeri 354. (En küçük ebced hesabıyla)

Benzer 10 Sure Getirememeleri
Yoksa: "Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Haydi siz, yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri on sure getirin ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah`tan başka çağırabildiklerinizi çağırın." (Hud Suresi, 13)
Bulunduğu ibarede "aşri" (on) kelimesine kadar kullanılan harf çeşidi 10.20
Ayette "aşri" (on) kelimesine gelinceye kadar olan noktalı harf adedi 10.21
Ayette "yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri on sure" anlamına gelen "biaşri süverin mislihi müftereyatin" ifadesine gelinceye kadar olan hece adedi 10.22
"De ki: "Haydi siz, yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri on sure getirin" anlamına gelen "kul fe`tu biaşri süverin mislihi müftereyatın" ifadesindeki noktalı harf adedi 10.
"Onun benzeri 10 sure" anlamına gelen "aşri süverin mislihi" ifadesindeki harf adedi 10.
"Aşri süverin mislihi" (onun benzeri on sure) ifadesinden sonra ayet sonuna kadar olan kelime adedi 10.
"Onun benzeri on sure" anlamına gelen "biaşri süverin mislihi" ifadesinde kullanılan harf çeşidi 10.23
Ayette "aşri süverin" (on sure) ifadesine kadar, "aşri süverin" ifadesindeki harfler 10 defa geçmektedir.24

1 Ayet sonunda durarak.
2 Elif, nun, fe, cim, ra, te, mim, he, se, ayn, şın, ye
3 Mim: 3, elif: 8, dal: 1, te: 0
4 Vav, lam
5 İbare sonunda durarak.
6 Se: 0, lam: 9, ye: 10, nun: 5, te: 6, lamelif: 2
7 İbare sonunda durarak.
8 Elif: 11, lam: 11, mim: 7, sad: 1, lamelif: 2
9 Elif: 4, lam: 3, mim: 3, sad: 0
10 Vav, elif, te, mim, nun,he, be, ayn, şın, ra
11 Elif: 2, se: 1, nun:2, te: 2, ye: 1, ayn: 2, şın: 1, ra: 1
12 Elif, se, nun, te, ye, ayn, şın, ra, sin, be, tı, mim
13 Elif: 3, se: 1, nun: 2, te: 2, ayn: 2, şın: 1, ra:1
15 Buradaki yazılım farkı, kelimenin cümlede nesne, özne olma durumuna göre değişmesinden kaynaklanan bir dilbilgisi farkıdır.
16 Fe, elif, nun, be, cim, sin, te, mim, he, se, ayn, şın
17 Lamelif: 2
18 Sin, be, ayn, ye, nun, mim, ra, te, fe, lam, ğayn, elif, he
19 Lamelif: 2
20 Kaf, lam, fe, elif, te, vav, be, ayn, şın, ra
21 Elif: 5, lam:3, ra: 2
22 Secavend tı`da durarak.
23 Be, ayn, şın, ra, sin , vav, mim, se, lam, he
24 Ayn, şın, ra, sin, vav

Hz.Yusuf`un Rüyası ve 11 Yıldız
Hani Yusuf babasına: "Babacığım, gerçekten ben (rüyamda) on bir yıldız, Güneş`i ve Ay`ı gördüm; bana secde etmektelerken gördüm" demişti. (Yusuf Suresi, 4)
"Onbir yıldız" anlamına gelen "ehade aşera kevkeben" ifadesindeki harf adedi 11`dir.
"Ehade aşera kevkeben" (onbir yıldız) ifadesine kadar olan kelime adedi 11.
Ayette "ehade aşera kevkeben" (onbir yıldız) ifadesine gelinceye kadar, "ehade aşera kevkeben" ifadesindeki harfler 11 defa geçmektedir.

İnsandaki Kromozom Sayısı
İnsanı bir damla sudan yarattı, buna rağmen o, apaçık bir düşmandır. (Nahl Suresi, 4)
Erişkin bir insan bedeninde yaklaşık 100 trilyon hücre bulunmaktadır. Hücrelerin hepsi aynı genetik yapıya sahiptir. Bu genetik yapı, hücrenin çekirdeği içerisinde yer alan kromozomlarda bulunur. Bir insan hücresinde 23 çift, yani 46 adet kromozom vardır. Bunların 23`ü anneden 23`ü babadan gelmektedir. Bu kromozomlarda da, o insana ait özelliklerin kayıtlı olduğu DNA molekülleri vardır. Bilim dünyası, insan hücresindeki kromozom sayısının 46 olduğunu ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında öğrenebilmiştir.
Kuran`da "meni" ve "nutfe" kelimeleri, farklı şeyler olarak bahsedilmektedir. "Meni" bütünü, "nutfe" ise onun bir parçasını ifade etmek için kullanılmaktadır.
* "Nutfe" kelimesi cümlede kullanılış yeri itibariyle, dilbilgisi kuralından ötürü, aşağıda nutfetin, nutfete, nutfeten gibi farklı şekillerde okunmaktadır. Ancak burada anlam değişikliği söz konusu değildir.
"Nutfetin" (nutfe) kelimesinin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)
Surede "nutfetin" kelimesine gelinceye kadar kullanılan harf çeşidi 23.2
Ayette "nutfetin" kelimesine gelinceye kaddar kullanılan harf çeşitlerinin ebced değeri 23.3 (En küçük ebced hesabıyla)
Surede "nutfetin" kelimesine gelinceye kadar olan noktalı harf adedi 46.
Sonra o su damlasını bir alak (embriyo) olarak yarattık; ardından o alak`ı (hücre topluluğu) bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne Yücedir. (Mü`minun Suresi, 14)
"Nutfete" kelimesinin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)
Müminun Suresi`nin 13. ayetindeki "nutfeten" ifadesinden itibaren 14. ayetteki "nutfete" ifadesine gelinceye kadar olan harf adedi 23.
Ayette "nutfete" ifadesine kadar olan kullanılan harf çeşitlerinin ebced değeri 46.4 (En küçük ebced hesabıyla)
"Nutfete" ifadesinden sonra ibare* sonuna kadar, "nutfete" ifadesine ait harflerin ebced değeri 46.5 (En küçük ebced hesabıyla)
Suredeki "nutfete" ifadesine gelinceye kadar, "nutfete"ye ait harflerin bulunduğu kelime adedi 46.
Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi çift çift kıldı. O`nun bilgisi olmaksızın, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Gerçekten bu, Allah`a göre kolaydır. (Fatır Suresi, 11)
"Nutfetin" ifadesinin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)
"Nutfetin" ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar kullanılan harf çeşidi 23.6
O`dur ki, sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bir alak`tan (embriyo) yarattı; sonra sizi bir bebek olarak çıkarmakta, sonra güçlü (erginlik) çağınıza erişmeniz, sonra da yaşlanmanız için size (belli bir ömür vermektedir). Sizden kiminin daha önce hayatına son verilmektedir; adı konulmuş bir ecele erişmeniz ve belki aklınızı kullanmanız için (Allah sizi böyle yaşatır). (Mümin Suresi, 67)
"Nutfetin" kelimesinin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)
"Nutfetin" kelimesinden itibaren ibare* sonuna kadar olan noktalı harf adedi 23.
"Nutfetin" kelimesi ayette sondan başa doğru 23. kelimedir.
Bu ayette kullanılan harf çeşidi 23`tür.8
Ayette "nutfetin" kelimesine kadar olan noktalı harflerin ebced değeri 46. (En küçük ebced hesabıyla)
Bu ayetteki noktalı harf adedi 46.
Bir damla sudan (döl yatağına) meni döküldüğü zaman. (Necm Suresi, 46)
"Nutfetin" ifadesinin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)
"Nutfetin" ifadesinden sonra sure sonuna kadar, "nutfetin" ifadesinin harfleri 46 defa geçmektedir.9
"Nutfetin" ifadesinin bulunduğu ayetin numarası 46.

Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. (İnsan Suresi, 2)

"Nutfetin" kelimesinin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)
"Nutfetin" kelimesinden itibaren ibare* sonuna kadar olan noktalı harflerin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)
Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi? (Kıyamet Suresi, 37)
Kıyamet Suresi 37. ayetteki "nutfe" ile İnsan Suresi 2. ayetteki "nutfe" arasında kullanılan harf çeşidi 23.10
Kıyamet Suresi`nde 37. ayetteki "nutfe"den itibaren İnsan Suresi 2. ayetteki "nutfe"ye kadar , "nutfe"ye ait harf bulunan kelime adedi 23.11

Petekteki Açılar
Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. (Nahl Suresi, 68)
Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. (Nahl Suresi, 69)
Bilindiği gibi bal arısı, ürettiği balı altıgen şeklindeki evlerine -peteklere- doldurmaktadır. Petek inşasında bütün şekiller içinde en ideali altıgendir. Örneğin, petek gözleri beşgen, sekizgen, dokuzgen vs. şeklinde olsaydı, bütün kenarları birbiriyle çakışmayacak; böylece petek gözleri arasında kullanılmayan kısımlar kalacaktı. Ancak arılar Allah`ın ilhamıyla altıgen şekilli petekler yaparak, en az balmumu ile en fazla bal depolarlar.
Bal arısından, baldan ve petekten bahsedilen ayetler, Kuran`da yalnızca bu ayetlerdir. Bu ayetlerdeki harflerin ebced değeri de 720`dir. (En küçük ebced hesabıyla)
Petekteki gözlerin iç açıları toplamı 720 derecedir.
Petekteki her bir göz altıgendir. Altıgendeki her bir iç açı da 120 derecedir.
Nahl Suresi`nde bu konuya gelinceye kadar olan ibare* adedi 120.

Kehf Ehli ve Mağarada 309 yıl Kalmaları
Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? (Kehf Suresi, 9)
"Kehf Ehli" anlamına gelen "Ashabe`l Kehf" ifadesinin ebced değeri 238. (Küçük ebced hesabıyla)
Surede "Ashabe`l Kehfi" (Kehf Ehli) ifadesine kadar olan hece adedi de 238`dir. 12
Ayette "Ashabe`l Kehfi"ye (Kehf Ehli) gelinceye kadar kullanılan harf çeşidi 7.13
"Ashabe`l Kehfi" (Kehf Ehli) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar olan kelime adedi 7.
Surede Ashab-ı Kehf kıssasındaki, Rabbimiz`in "Allah" olarak zikredilen ismi 7 kez geçmektedir.
"Ashabe`l Kehfi" (Mağara Ehli) sayfadaki 7. ibarede bulunmaktadır.
Bu ayet, sayfada sondan başa doğru 7. ayettir.
Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk (derin bir uyku verdik). (Kehf Suresi, 11)
Kuran`da Ashab-ı Kehf`in mağarada ne kadar kaldıkları bildirilirken "Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve dokuz (yıl) daha kattılar." (Kehf Suresi, 25) denilmektedir. Müfessirler (tefsir edenler) bu ayeti açıklarken, Kehf Ehli`nin Güneş yılına göre 300 yıl, Kameri takvime göre ise 309 sene uyuduklarına işaret edildiğini ifade etmektedirler.
"Nice seneler" anlamına gelen "sinine adeda" ifadesine kadar olan hece adedi tam 309`dur.14
Surede "sinine adeda" ifadesine gelinceye kadar olan noktasız harf adedi 309.
Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık. (Kehf Suresi, 12)
Bu ayette Ashab-ı Kehf`in uyandırılma sebebi olarak, hangi grubun uyuma müddetlerini daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için olduğu bildirilmektedir. Bu ayete gelinceye kadar olan hece adedi tam 309.15
Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve dokuz (yıl) daha kattılar. (Kehf Suresi, 25)
Kuran`da Ashab-ı Kehf`in mağarada kaldıkları sürenin doğrudan 309 sene olarak belirtilmeyip, 9 yıllık bir sürenin ilave edilmesi son derece hikmetlidir. Çünkü ifade şekli ile Güneş ve Ay yılları (Şemsi ve Kameri yıllar) arasındaki farka dikkat çekilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)
Bilindiği gibi Güneş yılı, Dünya`nın Güneş etrafında dönmesinden meydana gelir ve Dünya`nın belirli bir noktadan ardı ardına 2 kere geçmesi arasında kalan 365,242217 Güneş günü, bir Güneş yılını oluşturur. Ay yılı ise 354,36768 günden ibarettir ki, bu Ay`ın Dünya etrafında 12 defa döndüğü süredir. Hesaplayacak olursak, Güneş ve Ay yılı arasında 10,874537 günlük bir fark vardır. Buna göre 100 Güneş senesi 103 Ay senesine denk gelir.
300 Güneş senesinin Ay senesi olarak karşılığını bulmak içinse -tam ayetteki gibi- 9 sene daha ilave etmek gerekmektedir.
Surede bu ayete gelinceye kadar olan ayet numaralarının toplamı 300. (Miladi 300 sene, Hicri 309 sene demektir.)
Ashab-ı Kehf`ten ve uyku sürelerinden bahseden son sayfa olan bu sayfadan sonra, Kuran`ın sonuna kadar olan sayfa adedi 309.
Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik (uyandırdık). İçlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) kısmı kadar kaldık." Dediler ki: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir; şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin; ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin." (Kehf Suresi, 19)

Hz. Musa`nın Dokuz Mucizesi
"Ve elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıkıversin, (bu,) Firavun ve kavmine olan dokuz ayet (mucize) içinde(n biri)dir. Gerçekten onlar, fasık olan bir kavimdir." (Neml Suresi, 12)
"9 mucize" anlamına gelen "tis`i ayatin" ifadesinden sonra ibare* sonuna kadar olan hece adedi 9.
Ayette "tis`i ayatin" (9 mucize) ifadesine gelinceye kadar, "tis`i ayatin" ifadesindeki harfler 9 kelimede bulunmaktadır.
"Tis`i ayatin" (9 mucize) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar olan kelime adedi 9.
"Tis`i ayatin" (9 mucize), surede sondan başa doğru 9. sayfada bulunmaktadır.
Ayette "9" anlamına gelen "tis`i" kelimesine gelinceye kadar kullanılan noktasız harf adedi 9.
"Tis`i" (9) kelimesinden itibaren ibare* sonuna kadar kullanılan noktasız harf adedi 9.17
"Tis`i" (9) ayette sondan başa doğru 9. kelimedir.
Surenin mukattaa harfleri olan "ta, sin" harflerinin ebced değeri 9. (En küçük ebced hesabıyla)

Şehirdeki Dokuzlu Çete
Şehirde dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik-düzenlik bırakmıyorlardı. (Neml Suresi, 48)
"9 kişi" anlamına gelen "tis`atü rahtin" ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar, "tis`atü rahtin" ifadesindeki harfler 9 defa geçmektedir.18
"Tis`atü rahtin" (9 kişi) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar olan noktalı harf adedi 9.
"Tis`atü rahtin" (9 kişi) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar kullanılan noktasız harf adedi 9.19
"Tis`atü rahtin" (9 kişi) ifadesinde, surenin mukattaa harfleri olan "ta, sin"e ait harflerin ebced değeri 9.20 (En küçük ebced hesabıyla)
Hz. Salih ve Semud kavmi kıssasındaki ayet adedi 9.21

99 Koyun Davası
"Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen "Onu da benim payıma (koyunlarıma) kat" dedi ve bana, konuşmada üstün geldi." (Sad Suresi, 23)
99 koyunla ilgili konu, 21. ayette anlatılmaya başlanmaktadır. Hz. Davud`un bahsinin başından -17. ayetten itibaren- 21. ayete gelinceye kadar olan hece adedi 99`dur.22
99 koyunla ilgili davanın konusu, ayet olarak 22. ayette anlatılmaya başlanmaktadır. 99 koyun davası, ibare* olarak ise 22. ayetin 2. ibaresinde anlatılmaya başlanmaktadır ve bu ibare* surede sondan başa doğru 99. ibaredir* .
99 koyun davasının anlatılmaya başlandığı 22. ayetin 2. ibaresinden* itibaren, 24. ayetteki "onun koyunları" anlamına gelen "niacihi" ifadesine kadar hece adedi de 99`dur.
Surede "99 koyun" anlamına gelen "tis`un ve tis`une na`ceten" ifadesinin bulunduğu 23. ayete kadar, ayet sonlarındaki harflerin ebced değeri 99.23 (En küçük ebced hesabıyla)
"Bu kardeşimin 99 koyunu var" anlamına gelen "haza ahi lehü tis`un ve tis`une na`ceten" ifadesinin ebced değeri de 99`dur. (En küçük ebced hesabıyla)

Yedi Gök
O, biri diğeriyle `tam bir uyum` (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir `çelişki ve uygunsuzluk` (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor. (Mülk Suresi, 3)
"7 gök" anlamına gelen "seb`a semavat" ifadesinde kullanılan harf çeşidi 7.24
Ayette "seb`a semavat" (7 sema) ifadesine gelinceye kadar olan harf adedi 7.
"Seb`a" (7) kelimesinden itibaren ayet sonuna kadar, "seb`a" kelimesindeki harfler 7 defa geçmektedir.25
Surede "seb`a" (7) kelimesine gelinceye kadar, "seb`a" kelimesinin harfleri 7 defa geçmektedir.26
"Seb`a" (7) kelimesinden sonra ibare* sonuna kadar olan hece adedi tam 7.


On Geceye Yemin
Fecre andolsun, on geceye, (Fecr Suresi, 1-2)
Surede "10 gece" anlamına gelen "leyalin aşr" ifadesine kadar, bu ifadeye ait harfler 10 defa geçmektedir.27
Surede "leyalin aşr" (10 gece) ifadesine kadar olan noktasız harf adedi 10.

1 Elif: 7, ha: 0, dal: 0, ayn: 0, şın: o, ra:1, kef:0, vav: , be: 2
2 Elif, te, ye, mim, ra, lam, he, fe, sin, ayn, cim, vav, be, ha, nun, şın, kef, ze, dal, zel, kaf, hı, dad. Lamelif iki. Besmele dahil veya hariç.
3 Hı, lam, kaf, elif, nun, sin, mim
4 Se, mim, hı, lam, kaf, nun, elif, tı, fe, te
5 Nun: 3, tı: 0, fe: 3, te: 4
6 Nun, tı, fe, te, se, mim, cim, ayn, lam, kef, elif, ze, vav, ha, ye, dad, be, he, ra, kaf, sad, zel, sin. Lamelif iki
8 He, vav, elif, lam, zel, ye, hı, kaf, kef, mim, nun, te, ra, be, se, tı, fe, ayn, cim, ğayn, şın, dal, sin, lamelif iki.
9 Nun: 23, tı: 1, fe: 9, te: 13.
10 Mim, nun, ye, se, kef, elif, ayn, lam, kaf, te, fe, hı, sin, vav, cim, he, ze, zel, ra, be, dal, ha, şın. Besmele dahil veya hariç.
11 Besmele dahil.
12 Besmele dahil.
13 Elif, mim, ha, sin, be, te, nun
14 Besmele dahil.
15 Besmele dahil.
17 Sin, ayn, elif, lam, ye, ra, vav, mim, he
18 te: 2, sin: 2, ayn: 1, ra: 2, he: 1, tı: 1
19 sin, dal, vav, ye, elif, lam, ra, sad, ha, lamelif iki
20 tı: 1, sin: 1
21 45. ayetten itibaren 53. ayete kadar: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
22 Secavend "mim"de, "tı"da ve "cim"de durarak.
23 Ra, kaf, sad, be, be, dal, kaf, be, be, be, be, dal, be, be, kaf, be, be, kaf, be, be, be, tı, be
24 Sin, be, ayn, mim, vav, elif, te
25 Sin: 2, be: 3, ayn: 2
26 "Lamelif" iki
27 Lam: 3, ye: 1, elif: 2, ayn: 1, şın: 1, ra: 2

Dna ve Genetik Tarihinin Başlangıcı

Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran`da 18:65 numaralı Kehf Suresi`nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

D-N-A harflerinin (Arapça`da Dal-Nun-Elif harflerinin) Kuran`da nerelerde yan yana geldiği incelendiği zaman, en fazla Kehf Suresi`nin 65. ayetinde geçtiği görülecektir. Bu ayette benzersiz bir şekilde, D-N-A harfleri ardı ardına tam üç defa, yan yana yer almaktadır. Kuran`ın başka hiçbir ayetinde "DNA" harfleri bu şekilde ardarda ve çok sayıda geçmez.

DNA teriminin dikkat çekici bir şekilde yer aldığı bu istisna ayetin numarası ise 18:65`tir. Bu rakamlar genetik biliminin başlangıç yılı olan 1865 yılına dikkat çekmektedir. Bunu rastlantı olarak değerlendiremeyiz. Çünkü Kuran`da sadece 18:65 ayetinde "DNA" ardarda üç defa geçmektedir. Bu işaret mucizevi niteliktedir; çünkü DNA (Deoksiribo Nükleik Asit) ismini bilim dünyası çok yakın sayılabilecek bir tarihte koymuştur.

DNA ve genetik tarihinin başlangıcı olan ve 1865 yılına işaret eden Kehf Suresi`nde, DNA toplam 7 defa tekrarlanırken, RNA da (Arapça`da Ra-Nun-Elif harfleri) 7 defa tekrar etmektedir. Bildiğiniz gibi RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür. Bu nedenle DNA-RNA`nın özellikle bu surede eşit sayıda geçmesi, gerçekten bu moleküllere yüzyıllar önce Kuran`da işaret edildiğinin ayrı bir kanıtıdır. (En doğrusunu Allah bilir.)

Halley Yıldızı ve 76 Yıl
Modern astronomideki önemli gelişmelerden biri, Halley kuyrukluyıldızının keşfidir. Edmund Halley isimli bilim adamı, bu yıldızın 76 yıllık dolanım süresi olduğunu 18. yüzyılda ortaya koymuştur. Edmund Halley bu keşfi ile, kuyrukluyıldızların astronomik yörüngelerini de açıklığa kavuşturmuştur.
"Halley" ismi ile anılan bu yıldızın ismi, Kuran`da dikkat çekici bir şekilde Enam Suresi`nin 76. ayetinde geçmektedir:
Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: "Bu benim Rabbimdir." Fakat (yıldız) kayboluverince: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem" demişti. (Enam Suresi, 76)
Halley" kelimesini oluşturan harfler, Kuran`da ilk defa bu ayette geçmektedir. Üstelik bu ayette "kaybolup giden" bir yıldızdan bahsedilmesi de son derece manidardır. Ayrıca bu ayette "yıldız" anlamına gelen Arapça "kevkeba" kelimesi de, "Halley" harflerinin hemen yakınında yer almaktadır:

Bu ayetin numarası olan 76 sayısı da yıldızın dönüş süresi olan 76 yıla işaret ediyor olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.) Ayetin numarası olan 76 sayısı, Halley yıldızını temsil eder; çünkü Halley yıldızı 76 yılda bir Dünya`dan görülür, yani yörüngesini 76 yılda bir tamamlar. Bu nedenle Halley yıldızının Kuran`da ilk olarak 76. ayette geçmesi Allah`ın bir mucizesidir.

Kuantum Fiziği
Kuran-ı Kerim`in indirildiği çağda, kuantum fiziği ve atomaltı parçacıklar bilinmiyordu. Fakat Kuran-ı Kerim gerek işaret ettiği bilimsel bilgiler, gerekse harf dizilimleri açısından geçmiş ve gelecek tüm bilimleri kapsayan işaretler içermektedir. Bunun bir başka örneği de Kehf Suresi`nin 37 ve 39. ayetlerde görülmekte; evrenimizi oluşturan bu temel parçacıkların isimlerine ve ağırlıklarına işaret eden bir mucize yer almaktadır. (En doğrusunu Allah bilir.)
"Nötron" kelimesini oluşturan harfler (Arapça Nun-Te-Re-Nun harfleri), tüm Kur`an-ı Kerim`de baştan sona sadece iki ayette geçmektedir. Bunlardan birisi 18:39 no`lu ayettir ve "nötron kütlesi = 1839 me" olarak ifade edilmektedir.
Görüldüğü üzere, Kehf Suresi`nin 39. ayetinde hem nötron ismine hem de ayet numarasıyla nötronun ağırlığına açıkça işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.) Diğer binlerce ayette bu harfler yan yana gelmemekte, tam 18:39 numaralı ayette "nötron" kelimesi ortaya çıkmaktadır.
Aynı durum "Proton" için de geçerlidir. Proton kelimesini oluşturan harfler (Arapça Be-Re-Te-Nun harfleri) Kuran`ı Kerimde nötrona oranla daha fazla sayıda geçmektedir. Ancak Kehf Suresi`nin 37. ayetinde, yani 18:37 no`lu ayette, proton kelimesini oluşturan harfler soldan sağa yan yana gelmektedir. Proton`nun kütlesi ise "1836-1837 me arasındadır" ve "1837 me" olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla burada da ayetin numarası 18:37, protonun ağırlığı olan "1837 me"ye işaret etmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)
* Arapça`da "P" harfi yoktur, bu sese denk olarak "Be" harfi kullanılmaktadır.
"Nötron" ve "Proton" kelimeleri Türkçe, İngilizce, Arapça ve farklı dillerde hemen hemen aynı şekilde yazılıp okunmaktadır. Atomları, zerreleri oluşturan bu parçacıklara Kuran`da işaret edilen bir başka ayet ise şöyledir:
... Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta (saklı) kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki, apaçık bir kitapta (kayıtlı) olmasın. (Yunus Suresi, 61)

Ozon Tabakası

"Ozon" kelimesi Arapça`da, Türkçe`de ve diğer tüm yabancı dillerde hemen hemen aynı şekilde okunup yazılmaktadır. Ozon kelimesini oluşturan harfler, Cin Suresi`nin 6. ayetinde yan yana geçmektedir. Üstelik bu ayetten sonraki ayetlerde ise, gökyüzünün "koruyucu" özelliğine dikkat çekilmektedir:
Doğrusu Biz göğü yokladık; fakat onu güçlü koruyucular ve şihablarla (parlak yıldızlarla) kaplı (doldurulmuş) bulduk. (Cin Suresi, 8)
Ayette gökyüzü ile ilgili tarif edilen "koruyucu"luk, atmosferin ozon tabakası ile çok örtüşen bir açıklamadır. Çünkü ozon, gökyüzündeki koruyucu tabakadır ve Dünya`yı tehlikeli güneş ışınlarından korumaktadır.
Ozon kelimesini oluşturan harflerin yan yana gelmesi, üstelik de ardından gelen ayette gökyüzünün "koruyucu" özelliğinden bahsedilmesi tesadüflerle açıklanamaz. Bu Rabbimiz`in Kuran`da yarattığı mucizelerden biridir.

Yeraltındaki Enerji:Petrol

Enerji kaynaklarının başında gelen petrol, bu isimle ilk defa Alman minerolog Georgius Agricola`nın, 1556 tarihli De Re Metallica (Minerallerin Doğası Üzerine) adlı eserinde geçmektedir. Kuran`dan yüzyıllar sonra isimlendirilen bu enerji kaynağına, Kuran`da önemli işaretler yer almaktadır. (En doğrusunu Allah bilir.)
Petrol kelimesini oluşturan harfler (Be-Te-Re-Le) tüm Kuran`da tek bir ayette yan yana geçmektedir. En`am Suresi`nin 59. ayetinde, "yerin karanlıklarındaki" anlamına gelen "fi zulumati elardi" ifadesi de, petrolün yerin altındaki oluşumuna işaret edercesine aynı ayette yer almaktadır.
.... Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve herşey) apaçık bir kitaptadır. (En`am Suresi, 59)
Kuran`dan asırlar sonra kullanılan petrol kelimesinin farklı dillerdeki yazılışı veya okunuşu hemen hemen aynıdır; Türkçe, İngilizce, Arapça`da olduğu gibi
Arapça`da "P" harfi yoktur, bu sese denk olarak "Be" harfi kullanılmaktadır.
Ayrıca bilimadamları petrolün oluşumunu açıklarken, hayvan ve bitkilere ait kalıntıların uzun bir zaman aralığının ardından petrole dönüştüğünü ifade etmektedirler. Kuran`da bu oluşuma dikkat çeken bir diğer ayet şöyledir:
`Yemyeşil-otlağı` çıkardı. Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. (A`la Suresi, 4-5)
(Konu ile ilgili detaylı açıklama için bakınız, Harun Yahya, Kuran Mucizeleri, 1. cilt, 8. Baskı, Temmuz 2006)

Televizyonun İcadı

Televizyon yayınları ışık hızındaki elektromanyetik dalgaların evlerimize kadar ulaşmasıyla gerçekleştirilmektedir. Televizyon dalgaları öylesine hızlıdır ki, kilometrelerce uzaklıktan aynı saniye içerisinde görüntü nakli yapılabilmektedir. Kuran`daki Neml Suresi`nde -bu teknolojiyi anımsatacak şekilde- Hz. Süleyman`ın farklı bir ülkede bulunan kraliçenin tahtını, aynı saniye içerisinde mucizevi bir biçimde getirttiği anlatılmaktadır:
Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki: "Ben, (gözünü açıp kapamadan) onu sana getirebilirim." Derken (Süleyman) onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin fazlındandır, O`na şükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için (bu olağanüstü olay gerçekleşti)..." (Neml Suresi, 40)
Bu ayet ilk bakışta bize teleportasyon (ışınlama) veya görüntü naklini (televizyonu) anımsatmaktadır. Bu olayın anlatıldığı Neml Suresi`nde bazı harflerin gizli bir biçimde yan yana gelip "Televizyon" kelimesini oluşturduğu görülmektedir.
Televizyon kelimesini oluşturan harfler, Hz. Süleyman`dan bahsedilen Neml Suresi`nin 17. ayetinde soldan sağa yan yana dizilmiş durumdadır. Televizyon kelimesi Türkçe, İngilizce, Arapça ve farklı dillerde hemen hemen aynı şekilde yazılıp okunmaktadır.
Harflerin dizilimi ile ilgili tüm bu örnekler birarada incelendiğinde, tesadüflerle açıklanması mümkün olmayan bir mucize ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, bu örneklerin her biri Kuran`da araştıranlar için, daha nice mucizelerin gizli olabileceğine de bir işarettir.
Bir ayette, Rabbimiz Kuran-ı Kerim`le ilgili şöyle buyurmaktadır:
Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onun ardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah`ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Lokman Suresi, 27)
kaynak: Harun Yahya, Kuran Mucizeleri ve
Ömer Çelakıl`ın "Kur`an-ı Kerim`de Evrenin Yapıtaşları
kullanıcının tüm mesajlarını bul
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Alkolun Kuranda Etkilerinin Bilimsel İncelenmesi alimallah 0 860 27.10.2013 16:22
Son Yorum: alimallah
  Kuranda Affetmek alimallah 0 1,074 15.10.2013 18:24
Son Yorum: alimallah
  Kuranda Firavun alimallah 0 671 12.10.2013 13:54
Son Yorum: alimallah
  Kuranda Unutmak Ve Meyveler alimallah 0 1,029 10.10.2013 01:09
Son Yorum: alimallah
  Kuranda Nar Ve Hurmanin Birlikte Kullanilmasi alimallah 0 1,119 10.10.2013 00:56
Son Yorum: alimallah

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi


Sitemizde bulunan materyallerin 'Allah' (C.C), rızası için çoğaltılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
Ayrıca sitede bulunan konularda, yorum yapan şahısların, yapmış oldukları yorumlar sadece şahsi bir yorum olduğu bilinmelidir.