Ana Sayfa Portal Gelişmiş Arama Üye Listesi Takvim Yardım Belgeleri
Tarih: 20.05.2019, Saat: 01:17 Hoşgeldin, Ziyaretçi: (Giriş YapÜye Ol)
Hızlı Arama:
Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuranda İtaat Ve İsyan
05.01.2013, 14:26
Yorum: #1
Kuranda İtaat Ve İsyan
Kuranda itaat ve isyan ile alakali tahmini 54 ayet geçiyor
3:32 - De ki, Allah`a ve Peygamber`e itaat edin! Eğer aksine giderlerse, şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez.

3:132 - Allah ve Peygambere itaat edin ki, size de merhamet edilsin.

3:152 - Siz Allah`ın izni ile düşmanlarınızı öldürürken, Allah, size olan vaadini yerine getirmiştir. Allah size sevdiğiniz (galibiyeti) gösterdikten sonra zaafa düştünüz. (Peygamber`in verdiği) emir hakkında tartışmaya kalkıştınız ve isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi, denemek için onlardan geri çevirdi ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkârdır.

3:164 - Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden, onlara kendi âyetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitab ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.

4:13 - İşte bütün bu hükümler, Allah`ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah`a ve Peygamberine itâat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.

4:14 - Kim de Allah`a ve Peygamberine isyan eder ve Allah`ın koyduğu sınırları aşarsa Allah onu da ebedî kalacağı cehennem ateşine koyar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır.

4:46 - Yahudilerden bir kısmı, (Allah`ın kitabındaki) kelimeleri esas mânâsından kaydırıp; dillerini eğerek ve dine saldırarak, "Sözünü işittik, emirlerine isyan ettik, dinle, dinlemez olası ve râinâ (bizi gözet)" diyorlar. Halbuki onlar, "İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize de bak" deselerdi bu, kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Artık onlar, pek azı müstesna, iman etmezler.

4:59 - Ey iman edenler! Allah`a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah`a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.

4:64 - Biz hangi peygamberi gönderdikse, sırf Allah`ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah`tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Resul de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah`ı affedici, merhametli bulurlardı.

4:65 - Hayır! Rabbine andolsun ki iş bildikleri gibi değil, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar.

4:80 - Kim peygambere itaat ederse Allah`a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.

4:83 - Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler, onu anlarlardı. Allah`ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız.

4:115 - Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber`e karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir.

5:92 - Allah`a itaat edin, Peygamber`e de itaat edin. Kötülüklerden sakının. Eğer yüz çevirirseniz, biliniz ki, Peygamber`imize düşen sadece apaçık tebliğdir.

7:35 - Ey Âdemoğulları! Size içinizden peygamberler gelip âyetlerimi anlattıklarında, kim Allah`tan korkar ve kendini düzeltirse, işte onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.

7:157 - Onlar ki, o ümmî peygambere uyarlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil`de yazılmış bulacakları o peygambere uyup, onun izinden giderler ki, o, onlara iyiyi emreder ve onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helâl kılar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar, işte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.

8:1 - Sana ganimetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganimetlerin taksimi Allah`a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçekten mümin kimseler iseniz Allah`tan korkun da biribirinizle aranızı düzeltin. Allah`a ve Resulü`ne itaat edin.

8:20 - Ey iman edenler, Allah`a ve Resulü`ne itaat edin. İşitip durduğunuz halde onun emirlerinden yüz çevirmeyin!

8:46 - Ayrıca Allah`a ve Resulü`ne itaat edin. Ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

9:71 - Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah`a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yarlığayacaktır. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.

9:120 - Medine halkına ve civardaki bedevilere, Resulullah`ın emrine aykırı hareket etmek uygun olmadığı gibi, onun katlandığı zahmetlere öbürlerinin katlanmaya yanaşmamaları da yakışık almaz. Çünkü onların Allah yolunda çektikleri hiçbir susuzluk, hiçbir yorgunluk ve hiçbir açlık, ayrıca kâfirleri öfkelendirecek ayak bastıkları hiçbir yer veya düşmana karşı elde ettikleri hiçbir başarı yoktur ki, karşılığında kendilerine salih bir amel yazılmış olmasın. Çünkü Allah, güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez.

20:90 - And olsun ki Harun daha önce onlara: "Ey kavmim! Siz bununla (buzağı ile) imtihana çekildiniz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahmân`dır. Gelin bana uyun ve emrime itaat edin" demişti.

24:47 - Bir de "Allah`a ve Resulüne inandık ve itaat ettik" diyorlar da, sonra bunun arkasından yan çiziyorlar; bunlar mümin değillerdir.

24:51 - Aralarında hüküm vermesi için Allah`a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak "işittik ve itaat ettik" demeleridir. İşte bunlar asıl kurtuluşa erenlerdir.

24:52 - Her kim Allah`a ve Resulüne itaat eder, Allah`a saygı duyar ve O`ndan sakınırsa, işte asıl bunlar bedbahtlıktan kurtulanlardır.

24:53 - Ötekiler (münafıklar), sen hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka (savaşa) çıkacaklarına dair, en ağır yeminleri ile Allah`a yemin ettiler. De ki: Yemin etmeyin. İtaatiniz malumdur! Bilin ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

24:54 - De ki: Allah`a itaat edin; Peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Peygamberin sorumluluğu kendine yüklenen, sizin sorumluğunuz da size yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygambere düşen, sadece açık açık duyurmaktır.

24:56 - Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz.

24:62 - Müminler ancak, Allah`a ve Resülüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o Peygamber ile birlikte sosyal bir işle meşgul iken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resulüm!) Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah`a ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için Allah`tan bağış dile; çünkü Allah mağfiret edicidir, merhametlidir.

24:63 - (Ey müminler!) Peygamberin davetini, aranızdan bazınızın bazınıza daveti gibi zannetmeyin. İçinizden, birini siper ederek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple, O`nun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.

26:108 - "Gelin artık, Allah`tan korkun ve bana itaat edin."

26:110 - "Gelin, artık, Allah`tan korkun ve bana itaat edin."

26:126 - "Gelin artık Allah`tan korkun ve bana itaat edin."

26:131 - "Artık Allah`tan korkun ve bana itaat edin."

26:144 - "Gelin artık, Allah`tan korkun ve bana itaat edin."

26:150 - "Gelin! Allah`tan korkun da bana itaat edin."

26:151 - "Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın."

26:163 - "Gelin artık, Allah`tan korkun ve bana itaat edin."

26:179 - "Gelin, Allah`tan korkun ve bana itaat edin."

33:21 - Şanım hakkı için muhakkak ki size Resullulah`da pek güzel bir örnek vardır. Allah`a ve son güne ümit besler olup da Allah`ı çok zikreden kimseler için.

33:36 - Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için, o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne âşi olursa açık bir sapıklık etmiş olur.

33:66 - O gün yüzleri ateş içinde çevirilirken: "Ah keşke Allah`a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!" derler.

33:71 - Ki (Allah) işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim Allah`a ve Resulü`ne itaat ederse, o gerçekten büyük murada ermiştir.

47:33 - Ey iman edenler! Allah`a itaat edin, Peygamber`e itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

48:10 - Herhalde sana bey`at edenler ancak Allah`a bey`at etmektedirler. Allah`ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah`a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.

49:14 - Bedevîler "inandık" dediler. De ki: Siz iman etmediniz ama "İslâm olduk." deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah`a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

58:5 - Allah`a ve Resulüne karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık âyetler indirmişizdir. Kâfirler için küçük düşürücü bir azap vardır.

58:8 - Gizli konuşmaktan menedildikten sonra yine o menedildikleri şeyi yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve Peygamber`e karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni, Allah`ın selamlamadığı bir tarzda selamlıyorlar. Kendi içlerinden de "bu söylediklerimiz yüzünden Allah`ın bize azap etmesi gerekmez miydi?" derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir, ne kötü dönüş yeridir orası!

58:13 - Gizli (özel) bir şey konuşmanızdan önce sadaka vermekten korktunuz da mı yerine getirmediniz? Fakat Allah da sizi affetti. Şu halde namazı kılın, zekatı verin, Allah`a ve Resulüne itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

59:4 - Bunun sebebi şudur: Onlar Allah`a ve Resulüne karşı geldiler; Kim Allah`a karşı gelirse Allah`ın azabı şiddetlidir.

62:2 - O`dur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah`ın âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber gönderdi. Oysa onlar, önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler.

64:12 - Allah`a itaat edin, Peygamber`e de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki, elçimize düşen apaçık bir duyurmadır.

64:16 - O halde gücünüzün yettiği kadar Allah`tan korkun, dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

65:11 - Size Allah`ın açık açık âyetlerini okuyan bir elçi (gönderdi) ki inanıp faydalı işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah`a inanır ve yararlı iş yaparsa (Allah) onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah ona gerçekten ne güzel rızık vermiştir.
kullanıcının tüm mesajlarını bul
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  türkiyede cumhuriyet rejimini değiştirmeye yönelik ilk isyan hangisidir? admin 0 962 03.04.2015 20:48
Son Yorum: admin
  Alkolun Kuranda Etkilerinin Bilimsel İncelenmesi alimallah 0 682 27.10.2013 16:22
Son Yorum: alimallah
  Kuranda Affetmek alimallah 0 836 15.10.2013 18:24
Son Yorum: alimallah
  Kuranda Firavun alimallah 0 498 12.10.2013 13:54
Son Yorum: alimallah
  Kuranda Unutmak Ve Meyveler alimallah 0 859 10.10.2013 01:09
Son Yorum: alimallah

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi


Sitemizde bulunan materyallerin 'Allah' (C.C), rızası için çoğaltılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
Ayrıca sitede bulunan konularda, yorum yapan şahısların, yapmış oldukları yorumlar sadece şahsi bir yorum olduğu bilinmelidir.