Ana Sayfa Portal Gelişmiş Arama Üye Listesi Takvim Yardım Belgeleri
Tarih: 15.08.2020, Saat: 12:42 Hoşgeldin, Ziyaretçi: (Giriş YapÜye Ol)
Hızlı Arama:
Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rum Suresi Edip Yuksel
17.10.2012, 08:58
Yorum: #1
Rum Suresi Edip Yuksel
30. ROMALILAR (RUM) SÛRESİRahman ve Rahim Allah`ın İsmiyle

1. A. L. M.*[1]


[1] * 30:1 Bak 2:1; 74:30.


2. Romalılar yenildiler,

3. (Arapların yaşadığı) bölgeye en yakın yerde... Yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

4. Bir kaç sene içinde. İş, önünde sonunda ALLAH`a aittir. O gün inananlar sevineceklerdir.

5. ALLAH`ın zaferiyle... O dilediğini zafere ulaştırır. O Üstündür, Rahimdir.

Dünya Hayatına Dalmak

6. ALLAH`ın vermiş olduğu sözdür. ALLAH sözünü bozmaz; fakat insanların çoğu bilmez.

7. Onlar dünya hayatının dış yüzünü yanını bilirler. Ahiretten ise habersizdirler.

8. Kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki ALLAH gökleri, yeri ve aralarındakileri bir amaç için ve belli bir süre için yaratmıştır. Buna rağmen, insanların çoğunluğu Rab`leriyle karşılaşmayı inkar etmektedirler.

9. Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? Onlardan daha güçlü idiler, toprağı işlediler ve onlardan daha fazla üretimde bulundular. Elçileri onlara apaçık delillerle gitmişlerdi. Onlara zulmeden ALLAH değildi; onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

10. Kötülük işleyenlerin sonu kötü oldu. Çünkü ALLAH`ın ayet ve mucizelerini yalanladılar ve onlarla eğlendiler.

11. Yaratılışı başlatan, sonra onu tekrarlayan ALLAH`tır. Ve sonunda siz O`na döndürüleceksiniz.

12. Saatin gerçekleştiği gün suçlular şoke olurlar.

13. Koştukları ortaklarından da kendilerine şefaat eden hiç bir kimse çıkmaz; ortaklarını inkar ederler.

14. Saatin gerçekleştiği gün gruplara ayrılırlar.

15. İnanıp erdemli davrananlar ise bir bahçe içinde neşelendirilirler.

16. İnkar edip, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlar da azabın içine sokulurlar.

17. Öyleyse geceleyin bir köşeye çekildiğiniz ve sabahleyin kalktığınız zaman ALLAH`ı övgüyle anın.

18. Akşam ve öğle tatilinde göklerde ve yerde tüm övgüler O`nadır.

19. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır ve ölümünden sonra yeryüzünü diriltir; siz işte böyle çıkarılacaksınız.

Tanrı`nın Doğadaki ve İçimizdeki Ayetleri

20. Sizi bir topraktan yaratması ve sonra yayılıp çoğalan insanlar olmanız O`nun ayetlerindendir.

21. Kendileriyle rahatlayıp huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranıza dostluk sevgisi ve merhamet koyması O`nun ayetlerindendir. Düşünen bir toplum için bunda işaretler vardır.*[2]


[2]* 30:21 Erkek ve kadın arasında karşılıklı arkadaşça sevgi ve merhamete dayanan bir ilişki olmalı evlilik. Sevgi ve merhameti korumak ve geliştirmek gayret isteyen bir iştir. Bir eşin diğer eşin özgürlüğünü yoketmeye veya kişiliğini ve kimliğini zorla değiştirmeye yönelik tavırları evliliğin Kuran`da belirlenen amacıyla çelişir.


22. Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O`nun ayetlerindendir. Bilenler için bunda işaretler vardır.*[3]


[3]* 30:22 Dünyanın bazı ülkelerinde dilleri ve/veya renkleri farklı olduğu için çoğunluk tarafından ezilen ve hor görülen azınlıklar mevcuttur. Azınlığın dilini yasaklayan, onların kimliğini ve kültürünü yok edip asimile etmeye çalışan totaliter yönetimler Tanrı`nın doğadaki ayetlerine savaş açtıkları için halkları büyük felaketlere sürüklerler. Müslümanlığı seçenlerin isimlerini Arapça isimlerle değiştirmelerini özendiren gelenek de asılsız olup Emeviler dönemiyle başlayan Arap kültür emperyalizminin bir ürünüdür. Bak 33:5.


23. Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O`nun lütfundan aramanız da O`nun ayetlerindendir. Dinleyen bir toplum için bunda işaretler vardır.

24. Korku ve umut kaynağı olarak size şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirerek ölümünden sonra onunla yeri diriltmesi de O`nun ayetlerindendir. Aklını kullanan bir toplum için bunda işaretler vardır.

25. Göğün ve yerin O`nun buyruğuyla ayakta durması da O`nun ayetlerindendir. Sonra sizi yerden bir tek çağrıyla çağırdığı vakit siz çıkıverirsiniz.

26. Göklerde ve yerde bulunan herkes O`na aittir; hepsi O`na boyun eğmektedir.

27. Yaratılışı başlatıp tekrarlayan da O`dur; bu O`na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnek O`na aittir. O Üstündür, Bilgedir.

Tanrı`ya Ortak Koşmanın Saçmalığı

28. İşte size kendi içinizden bir örnek veriyor: Emriniz altındaki kimseleri, size verdiğimiz rızıklarda size eşit ortaklar olarak kabul eder misiniz? Birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan da çekinir misiniz? Aklını kullanan bir toplum için ayetleri böyle detaylı açıklarız.

29. Aslında, zalimler bilgisizce kendi kafalarına uydular. ALLAH`ın saptırdığını kim doğruya iletebilir? Onlara hiç kimse yardım etmez.

Monoteizm

30. Bir tek Tanrıcı olarak kendini dine adamalısın. Nitekim, ALLAH insanları böyle bir yaratılış ile donatarak yaratmıştır. ALLAH`ın yaratışında değişiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanların çoğu bilmez.*[4]


[4]* 30:30 SADECE Tanrı`yı Rab ve Sahip kabul etmek akıl ve mantığımızla bulabileceğimiz bir gerçektir. Ne var ki hayat boyu biriktirilen günahlar ve zayıflıklar bu doğal yeteneği örtebilmektedir. Bak 7:172-173.


31. O`na yönelin; O`nu sayıp dinleyin. Namazı gözetin ve ortak koşanlardan olmayın.

32. Onlar ki dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Her parti kendine ait (imam ve kitap) larla sevinip övünmektedir.*[5]


[5]* 30:32 Falanın veya filanın mezhebini Tanrı`nın dini diye sunan dinadamları bu ayetlerle mahkum edilir. Maalesef, tarih boyunca, profesyonel dinadamları Gerçek olan Tanrı`nın ve monoteismin en büyük düşmanları olmuşlardır.


Kötü Gün Dostları

33. Halka bir zarar dokunduğu gün tümüyle Rab`lerine yönelerek dua ederler. Fakat sonra, kendilerine bir rahmet tattırınca bazıları Rab`lerine ortak koşar.

34. Böylece kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük ederler. Zevklenin bakalım; ileride bileceksiniz.

35. Yoksa onlara, ortak koşmalarını destekleyen bir delil mi indirdik?

36. Halka bir rahmet tattırdığımız vakit onunla sevinirler. Yaptıklarının karşılığı olarak kendilerine bir kötülük dokunsa derhal umutsuzluğa düşerler.

37. ALLAH`ın, dilediğine rızkı arttırdığını ve kıstığını görmezler mi? İnanan bir toplum için bunda dersler vardır.

38. Öyleyse yakınlığı bulunanlara haklarını ver, yoksula ve yolcuya da... ALLAH`ın rızasını dileyenler için bu daha iyidir; onlar başarıya ulaşanlardır.

39. Halkın malları içinde artması için verdiğiniz tefecilik parası ALLAH`ın yanında artmaz. Ancak, ALLAH`ın rızasını dileyerek verdiğiniz bir zekata gelince, onu verenler yatırımlarını katlarlar.

Kulluk Edilmeye Kim Layıktır?

40. ALLAH sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir. Ortaklarınızdan hangisi bunlardan birisini yapabilir? Övgüler O`na aittir. Onların ortak koştuklarından çok yücedir.

Şirk, Savurganlık, Cinsel Sapıklık, Irkçılık, Diktatörlük Ve Emperyalizm Gibi Azgınlıkların Sonucu

41. Halkın elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde felaketler yaygınlaştı. Böylece, (kötülükten) dönerler diye yaptıklarının bir kısmını onlara tattırıyor.

Tarihten Ders Almak

42. De ki, "Yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakın." Çokları ortak koşanlardı.

43. Öyleyse, ALLAH`tan, geri çevrilmesi olanaksız bir gün gelmeden önce kendini dosdoğru olan dine ada. O gün şoke olurlar.

44. Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de erdemli davranırlarsa kişiliklerini güçlendirmiş ve geliştirmiş olurlar.

45. Çünkü O, inananları ve erdemli davrananları lütfundan ödüllendirecektir. O, inkarcıları sevmez.

46. Size rahmetini tattırmak, emriyle gemileri yürütmesi, lütfunu (ticaret yoluyla) aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesi de O`nun ayetlerindendir.

47. Senden önce elçileri halklarına apaçık delillerle gönderdik. Suç işleyenleri de cezalandırdık. İnananlara yardım etmek görevimizdir.

48. ALLAH rüzgarları göndererek bulutları sürer, onları dilediği gibi gökte yayıp üstüste yığar ve sen de onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Kullarından dilediğinin üzerine onu yağdırınca hemen sevinirler.

49. Halbuki onlar, onun kendilerine yağmadan önce umutsuzdular.

50. ALLAH`ın rahmetinin ürünlerine bak; ölümünden sonra toprağı nasıl da diriltiyor. Bunun gibi ölüleri de diriltecektir. O her şeye gücü yetendir.

51. Ancak, O bir fırtına gönderir de onlar (ekinlerin kuruyup) sarardığını görseler hemen inkar ve nankörlük etmeye başlarlar.

Tanrı`nın Mesajını Alabilmek İçin

52. Sen ne ölülere işittirebilirsin, ne de arkalarını dönüp giden sağırlara çağrıyı duyurabilirsin.*[6]


[6]* 30:52 Belli bir radyo yayınını nasıl ki pili bitmiş yahut düğmesi çevrilmemiş yahut, dalga ayarı yapılmamış bir radyo ile dinleyemiyorsak aynı şekilde Tanrı`nın mesajı da aklını kullanmayan, yeni düşüncelere kapalı bağnaz kafalarda yankı bulmaz.


53. Körü de sapıklığından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin ki onlar hemen teslim olurlar.

Bu Hayat Çok Kısa

54. ALLAH sizi zayıf olarak yarattı, zayıflıktan sonra size güç verdi, güçten sonra zayıflık ve ağarmış saçlar verdi. O dilediğini yaratır. O Bilendir, Güçlüdür.

55. Saat (dünyanın sonu) gerçekleştiği zaman, suçlular, (dünyada) ancak bir saat kaldıklarına and içerler. Onlar işte böyle yanılıyorlardı.

56. Kendilerine bilgi ve inanç verilenler, "Siz ALLAH`ın yasasına göre, diriliş gününe kadar kaldınız. Bu, diriliş günüdür; fakat siz bilemediniz," diyeceklerdir.

57. O gün, zalimlerin özrü kendilerine bir yarar sağlamıyacaktır; kendilerini temize çıkarmaları da istenmez.

Kur`an, Tanrı`nın Bizim İçin Gerekli

Gördüğü Tüm Örnekleri İçermektedir

58. Biz bu Kuran`da halka her türlü örneği verdik. Onlara bir mucize getirsen, kafirler, "Siz yanılanlarsınız," diyeceklerdir.

59. ALLAH bilmeyenlerin kalplerini işte böyle damgalar.

60. Öyleyse sabret. ALLAH`ın sözü gerçektir. Kesin inanca sahip olmayanlar seni gevşekliğe sürüklemesin.
kullanıcının tüm mesajlarını bul
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  nato genel sekreterinin görev süresi kaç yıldır? admin 0 830 11.09.2015 04:27
Son Yorum: admin
  Fatir Suresi 36 alimallah 0 1,286 26.10.2013 22:26
Son Yorum: alimallah
  Ahzap Suresi 4 alimallah 0 747 19.10.2013 22:12
Son Yorum: alimallah
  Ahzap Suresi 2 alimallah 0 716 19.10.2013 22:11
Son Yorum: alimallah
  Ahzap Suresi 3 alimallah 0 694 19.10.2013 22:11
Son Yorum: alimallah

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi


Sitemizde bulunan materyallerin 'Allah' (C.C), rızası için çoğaltılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
Ayrıca sitede bulunan konularda, yorum yapan şahısların, yapmış oldukları yorumlar sadece şahsi bir yorum olduğu bilinmelidir.