Ana Sayfa Portal Gelişmiş Arama Üye Listesi Takvim Yardım Belgeleri
Tarih: 24.09.2020, Saat: 14:28 Hoşgeldin, Ziyaretçi: (Giriş YapÜye Ol)
Hızlı Arama:
Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tevbe Suresi 29
24.10.2012, 15:45
Yorum: #1
Tevbe Suresi 29
Kâtilûllezîne lâ yu’minûne billâhi ve lâ bil yevmil âhıri ve lâ yuharrimûne mâ harramallâhu ve resûluhu ve lâ yedînûne dînel hakkı minellezîne ûtûl kitâbe hattâ yu’tûl cizyete an yedin ve hum sâgirûn(sâgirûne).

1. kâtilû : savaşın
2. ellezîne lâ yu`minûne : inanmayan kimseler
3. bi allâhi : Allah`a
4. ve lâ bi el yevmi el âhiri : ve ahir gününe (inanmayan)
5. ve lâ yuharrimûne : ve haram etmezler
6. mâ harrame allâhu : Allah`ın haram kıldığı şeyi
7. ve resûlu-hu : ve onun resûlü
8. ve lâ yedînûne : ve dîn edinmezler
9. dîne el hakkı : hak dîni
10. min ellezîne : o kimselerden
11. ûtû el kitâbe : kitap verilenler
12. hattâ yu`tû el cizyete : cizye (vergi) verene kadar
13. an yedin : ellerinden
14. ve hum : ve onlar
15. sâgirûne : küçük düşenler, alçalmış kimseler, boyun eğenler
İmam İskender Ali Mihr : Kitap verilenlerden, Allah`a ve yevm`il âhire (Allah`a ulaşma gününe) inanmayan kimselerle ve Allah`ın ve O`nun Resûl`ünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dîni, dîn edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp, cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın.
Diyanet İşleri : Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslâm’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.
Abdulbaki Gölpınarlı : Kendilerine kitap verilenlerden Allah`a ve âhiret gününe inanmayanlarla, Allah`la Peygamberinin harâm ettiğini harâm saymayanlarla ve hak dînini kabûl etmeyenlerle savaşın cizye vermeye râzı olup bizzat kendi elleriyle ve alçalarak gelip verinceye dek onlar.
Adem Uğur : Kendilerine Kitap verilenlerden Allah`a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
Ahmed Hulusi : BİLGİ (kitap) verilenlerden, Allâh`a ve gelecekte (ölüm ötesi) yaşayacakları sürece iman etmeyen, Allâh`ın ve Rasûlünün haram kıldığını haram saymayan ve Hak Din anlayışını (Hakikat ve Sünnetullah Bilgilerini) din edinmeyenlerle, aşağılanmış olarak kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
Ahmet Tekin : Kendilerine verilen kutsal kitapların hükmünce sorumlu tutulanlardan Allah’a, Allah’a imanın gerektirdiği esaslara ve âhiret gününe iman etmeyenler, Allah’ın ve Rasulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayanlarla, Hak Dini, şeriatı, din, şeriat ve medeniyet olarak kabul etmeyenlerle, kendi rızalarıyla boyun eğip, İslam devletinin otoritesini, şer’î hükümleri kabullenerek, kendilerine sağlanan imkânların karşılığı cizyeyi verir hale gelinceye kadar savaşın.
Ahmet Varol : Kendilerine kitap verilmiş olanlardan Allah`a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah`ın ve Peygamber`inin haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyenlere karşı, küçük düşürülmüş bir halde kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
Ali Bulaç : Kendilerine kitap verilenlerden, Allah`a ve ahiret gününe inanmayan, Allah`ın ve Resûlü`nün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini (İslam`ı) din edinmeyenlerle, küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.
Ali Fikri Yavuz : O kendilerine kitap verilenlerden, Allah’a ve âhiret gününe inanmıyan, Allah’ın ve Peygamberin haram ettiği şeyi haram tanımıyan ve hak dinini (İslâmı) din edinmiyen kimselerle; onlar hor ve küçülmüş oldukları halde kendi elleriyel (boyun eğerek) cizye verinceye kadar harb edin.
Bekir Sadak : Kitap verilenlerden, Allah`a, ahiret gunune inanmayan, Allah`in ve peygamberinin haram kildigini haram saymayan, hak dinini din edinmeyenlerle, boyunlarini bukup kendi elleriyle cizye verene kadar savasin. *
Celal Yıldırım : Kendilerine kitap verilenlerden Allah`a ve Âhiret gününe inanmayanlar, Allah`ın ve Peygamberinin haram kıldığını haram saymayanlar ve hak dini (İslâm`ı) din edinmiyenlerle —boyun eğip küçülmüş olarak elden cizye verinceye kadar— savaşın !
Diyanet İşleri (eski) : Kitap verilenlerden, Allah`a, ahiret gününe inanmayan, Allah`ın ve Peygamberinin haram kıldığını haram saymayan, hak dinini din edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın.
Diyanet Vakfi : Kendilerine Kitap verilenlerden Allah`a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
Edip Yüksel : Kendilerine kitap verilenler arasından, ALLAH`a ve ahiret gününe inanmıyan, ALLAH`ın ve elçisinin yasakladığını yasaklamıyan ve gerçek dine uymayan kimselerle boyunlarını eğip elleriyle vergi verinceye kadar savaşın.
Elmalılı Hamdi Yazır : O kendilerine kitab verilenlerden oldukları halde ne Allaha ne Âhıret gününe inanmıyan, Allahın ve Resulünün haram ettiğini haram tanımıyan, ve hak dinini din edinmiyen kimselere küçülmüş oldukları halde elden cizye verecekleri hale kadar harbedin
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde Allah`a ve ahiret gününe inanmayan, Allah`ın ve Peygamberinin haram ettiğini haram tanımayan ve hak dinini din edinmeyenlere küçülmüş oldukları halde kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde ne Allah`a, ne ahiret gününe inanmayan, Allah`ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselere alçalmış oldukları halde elden cizye verecekleri hale gelinceye kadar savaş yapın.
Fizilal-il Kuran : Allah`a ve Ahiret gününe inanmayan, Allah`ın ve Peygamber`in haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve gerçek dinî benimsemeyen yahudi ve hıristiyanlar ile, bunlar size boyun eğip kendi elleri ile cizye verene dek savaşınız.
Gültekin Onan : Kendilerine kitap verilenlerden, Tanrı`ya ve ahiret gününe inanmayan, Tanrı`nın ve Resülü`nün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini (islamı) din edinmeyenlerle, küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.
Hasan Basri Çantay : Kendilerine kitab verilenlerden ne Allaha, ne âhiret gününe inanmayan, Allahın ve peygamberinin haraam etdiği şeyleri haram tanımayan, hak dînini dîn olarak kabul etmeyen kimselerle, zelîl ve hakıyr kendi el (ler) iyle cizye verecekleri zamana kadar, muhaarebe edin.
Hayrat Neşriyat : Kendilerine kitab verilenlerden Allah’a ve âhiret gününe îmân etmeyen, Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dîni din edinmeyen kimselerle, zelil bir hâle düşmüş kimseler olarak kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın!
İbni Kesir : Kitab verilmiş olanlardan; Allah`a da, ahiret gününe de inanmayan, Allah ve peygamberinin haram kıldığını haram saymayan ve hak din edinmeyenlerle -boyun eğip kendi elleriyle cizye verinceye kadarsavaşın.
Muhammed Esed : (Ve) kendilerine (çok önceden) vahiy bahşedilmiş olduğu halde (gerçek anlamda) Allaha da, ahiret gününe de inanmayan, Allah ve Onun Elçisinin yasakladığını yasak saymayan, ve böylece (Allahın onlar için din olarak seçtiği) hak dini din olarak benimseyip ona uymayan kimselerle savaşın; ta ki, (savaş yoluyla) baş eğdirilip kendi elleriyle bağışıklık vergisi ödeyinceye kadar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Kendilerine kitap verilmiş olanlardan olup da ne Allah Teâlâ`ya ve ne de ahiret gününe imân etmeyen ve Allah Teâlâ ile Resûlünün haram kıldığı şeyleri haram tanımayan ve ne de hak dinini din edinmeyen kimseler ile zeliller olarak kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar muharebede bulunun.
Ömer Öngüt : Kendilerine kitap verilenlerden Allah`a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resul`ünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyen kimselerle, boyunlarını büküp küçülmüşler olarak elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
Şaban Piriş : Kitap verilenlerden, Allah’a, ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve resulünün haram kıldığı şeyleri haram kabul etmeyip, hak dini din edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın!
Suat Yıldırım : Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde, Allah’a da, âhiret gününe de iman etmeyen, Allah’ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan, hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle zelil bir vaziyette tam bir itaatle, cizye verinceye kadar savaşın.
Süleyman Ateş : Kendilerine Kitap verilenlerden Allah`a ve âhiret gününe inanmayan, Allâh`ın ve Elçisinin harâm kıldığını harâm saymayan ve gerçek dini din edinmeyen kimselerle, küçül(üp boyun eğ)erek elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.
Tefhim-ul Kuran : Kendilerine kitap verilenlerden, Allah`a ve ahiret gününe inanmayan, Allah`ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini (İslâm`ı) din edinmeyenlerle, küçük düşürülmüşler olarak cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.
Ümit Şimşek : Kendilerine kitap verilenlerden Allah`a ve âhiret gününe inanmayan, Allah`ın haram ettiğini haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar kendi elleriyle cizye verip de küçük düşünceye kadar savaşın.
Yaşar Nuri Öztürk : Kendilerine kitap verilenlerden Allah`a ve âhiret gününe inanmayan, Allah`ın ve resulünün yasakladığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.
kullanıcının tüm mesajlarını bul
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  nato genel sekreterinin görev süresi kaç yıldır? admin 0 857 11.09.2015 04:27
Son Yorum: admin
  Fatir Suresi 36 alimallah 0 1,312 26.10.2013 22:26
Son Yorum: alimallah
  Ahzap Suresi 4 alimallah 0 772 19.10.2013 22:12
Son Yorum: alimallah
  Ahzap Suresi 2 alimallah 0 744 19.10.2013 22:11
Son Yorum: alimallah
  Ahzap Suresi 3 alimallah 0 719 19.10.2013 22:11
Son Yorum: alimallah

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi


Sitemizde bulunan materyallerin 'Allah' (C.C), rızası için çoğaltılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
Ayrıca sitede bulunan konularda, yorum yapan şahısların, yapmış oldukları yorumlar sadece şahsi bir yorum olduğu bilinmelidir.